Skip to main content

Paredzēs atklātāku valsts un pašvaldību iestāžu nekustamo īpašumu nomāšanas procesu

Ceturtdien, 19. janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu ar mērķi paredzēt kārtību, kādā publiskas personas, to iestādes un kapitālsabiedrības nomā nekustamos īpašumus un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Šobrīd neviens ārējais normatīvais akts nenosaka kārtību, kādā publiskas personas un kapitālsabiedrības nomā nekustamo īpašumu savu funkciju nodrošināšanai, kā arī publicē informāciju par nomātajiem nekustamajiem īpašumiem. Līdz ar to netiek nodrošināts atklāts nekustamā īpašuma nomāšanas process un sabiedrība netiek informēta par nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Tādā veidā tiek samazināts arī potenciāli izmantojamo nekustamo īpašumu piedāvājums publiskajam sektoram un attiecīgi tiek veicināts nomas maksas sadārdzinājums.

Tādējādi līdz ar grozījumiem likumu paredzēts papildināt ar punktu, ar kuru noteiks pienākumu pašvaldībām, to iestādēm, citām atvasinātām publiskām personām, valsts iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām nekustamos īpašumus nomāt, ievērojot šā likuma noteikumus un nodrošināt informācijas publisku pieejamību. Vienlaikus ar grozījumu paredzēts deleģējums Ministru kabinetam izdot noteikumus par kārtību, kādā tiek nomāti nekustamie īpašumi un publicēta informācija par tiem.

Grozījumus vēl skatīs un par tiem lems Ministru kabinets un Saeima.

Grozījumus skatīt šeit.

Informācijas sagatavotājs:
Agnese Beļkeviča
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr. 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu