Skip to main content

Partnerība ekonomiskajai drošībai

Edgars Rinkēvičs

Jau kopš 2013. gada abās okeāna pusēs, ASV un ES, notiek sarunas par transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerību, kuras pamatā ir transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības nolīgums (angliskais saīsinājums TTIP). Latvijas potenciālos ekonomiskos ieguvumus no TTIP var aplūkot divos aspektos tiešie ieguvumi Latvijas ekonomikai un netiešie ieguvumi ekonomikai, kas saistīti ar Latvijas būtiskāko tirdzniecības partneru potenciālo ekonomisko izaugsmi.

Kādus tiešos ieguvumus varam sagaidīt? Praktiskā ziņā nolīguma noslēgšana nozīmēs dažādu administratīvo šķēršļu, netarifu barjeru un izmaksu samazināšanu, kā arī Latvijas uzņēmumiem palielināsies pieeja ASV tirgum. Šajā kontekstā Latvija saredz potenciālu tādās eksportspējīgo preču un pakalpojumu nozarēs kā pārstrādātas pārtikas rūpniecība, kokrūpniecība, būvniecība, ķīmija un farmācija, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Daži konkrēti piemēri potenciālajiem ieguvumiem, par kuriem runā mūsu uzņēmēji: Latvijas uzņēmumi spēs kāpināt pārtikas produktu eksportu uz ASV, ja tiks vienkāršota atzīšanas sistēma ārvalstu uzņēmumiem. Patlaban, lai saņemtu sertifikātu zivju konservu ievešanai ASV tirgū, ir nepieciešams aptuveni gads. Attiecībā uz farmācijas produktiem, jāpanāk, ka ASV atzīst ES izsniegto labas ražošanas prakses sertifikātu un neuzliek prasību par atkārtotu sertifikācijas procesa iziešanu ASV. Uzņēmēji sagaida, ka nolīguma sarunās tiks panākts risinājums, lai elektriskām ierīcēm nebūs jāveic dubulta testēšanas procedūra. Tāpat sagaidām ASV ievedmuitas tarifu pazeminājumu tādām Latvijas eksportā uz ASV nozīmīgām preču grupām kā saplāksnis un finiera plātnes, sintētisko pavedienu dzijai un stikla šķiedrai. Šie ir tikai daži no piemēriem, ko esam apkopojuši konsultācijās ar dažādām nozaru asociācijām un uzņēmēju apvienībām.

Nenoliedzami, noslēdzot TTIP, palielināsies ASV eksports arī uz ES valstīm, tai skaitā Latviju, kas nozīmēs lielāku izvēli un zemākas cenas patērētājiem.

Runājot par netiešajiem ieguvumiem, jāmin Latvijas uzņēmumi, kuri ražo un piegādā izejmateriālus un komponentes citu ES valstu uzņēmumiem, kas tālāk gatavo produkciju eksportē uz ASV. Nolīguma noslēgšanas rezultātā prognozētais eksporta pieaugums no ES uz ASV atstās pozitīvu ietekmi uz tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri piedalās ES piegāžu ķēdēs.

Piemēram, Latvijas ceturtā nozīmīgākā eksporta tirgus Vācijas IKP pieaugums pēc nolīguma slēgšanas, varētu būt robežās no 0,24% līdz 4,68%. Daļa no šī pieauguma ir saistīta ar sektoriem, kuros jau šobrīd aktīvi darbojas Latvijas uzņēmēji, kas perspektīvā palielina arī mūsu ekonomikas kopējos ieguvumus.

Cits būtisks potenciāls ieguvums – ASV noteikto ierobežojumu atcelšana sašķidrinātas dabasgāzes eksportam – ir saistīts gan ar pieeju lētākiem energoresursiem, gan daudz plašāku nozīmi Latvijas enerģētikas drošības kontekstā.

Nepamatotas ir arī bažas, ka nolīgums sagraus ES lauksaimniecības nozari. Nolīgumā netiks paredzētas atkāpes no noteiktajām ES kvalitātes prasībām (attiecībā uz pārtikas piedevu, augšanas hormonu lietošanu, ĢMO).

Iespējams, ka pēc vairākiem gadiem, politikas vērotāji rakstīs par vēsturisku ekonomisku vienošanos ar ģeopolitisku nozīmi, kas noslēgta starp pasaules lielākajām ekonomikām abās Atlantijas okeāna pusēs – Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Šobrīd mums ir iespēja pašiem būt šī vēsturiskā notikuma rakstītājiem un veidotājiem, aktīvi strādāt, lai šī vienošanās iekļautu mūs interesējošos jautājumus un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas raisa mūsos bažas.

Dalies ar ziņu