Skip to main content

Pasaules Banka: uzņēmējdarbības vides pilnveidošana sekmējusi ekonomisko izaugsmi Latvijā

„Latvijas pozitīvie rezultāti Doing Business 2012. gadam, ierindojoties 21. vietā pasaulē uzņēmējdarbības vides pievilcībā, ir atzinība, kas nopelnīta ar pēdējā gada laikā veiktajām reformām uzņēmējdarbības vides vienkāršošanā. Tā ir atzinība, ar kuru pamatoti varam lepoties un par kuru varam pateikties paši sev – gan atbildīgajām ministrijām, gan sociālajiem partneriem un uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām par veiktajiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē”, šodien, 21. oktobrī, Latvijas sasniegumus Pasaules Bankas pētījumā Doing Business 2012.gadam komentēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.

Uzņēmējdarbības vide Latvijā ir būtiski uzlabojusies – Pasaules Bankas Doing Business 2012. gada pētījumā Latvija no 31. pozīcijas* (Doing Business 2011. gadam) pakāpusies uz 21. vietu (Doing Business 2012. gadam). Latvijas novērtējums uzlabojies par 10 vietām un pirmo reizi šajā reitingā mūsu valsts apsteigusi savas tuvākās kaimiņvalstis – Lietuvu un Igauniju. Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka Latvija jaunākajā Doing Business pētījumā ierindota starp tām 12 pasaules valstīm, kas 2010. un 2011. gadā veikusi būtiskas reformas (t.i. vairāk nekā 3 jomās) uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Uzņēmējiem labvēlīgas vides novērtējumā Latvija atrodas 7. vietā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Pasaules Bankas vecākais ekonomists Marcins Pjatkovskis (Marcin Piatkowski) norādīja: „Paveiktais uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā sekmējis ekonomiskās izaugsmes atjaunošanos Latvijā un ļāvis Latvijai kļūt par paraugu citām reģiona valstīm. Pasaules banka izsaka atzinību Latvijai kā vienai no 5 pasaules valstīm, kurās veiktās reformas bijušas visefektīvākās. Ticam, ka īstenotās reformas jau tuvākajā laikā sekmēs jaunu investīciju ienākšanu un līdz ar to jaunu darba vietu rašanos Latvijā”.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars atzīmēja, ka „Doing Business indekss ir visā pasaulē atzīts indekss, kuru analizē un pēta gan potenciālie investori, vērtējot valstis, kurā attīstīt savu uzņēmējdarbību, gan pašmāju uzņēmēji, meklējot biznesa vides „vājos posmus” un definējot attiecīgus uzdevumus valdībai. Vēlos pateikties Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Latvijas Darba devēju konfederācijai un Ārvalstu investoru padomei Latvijā par neatlaidību un konstruktīvo sadarbību, kas palīdzējusi veikt reformas un kopā rast efektīvākos risinājumus Latvijas uzņēmējdarbības vides vienkāršošanai

Uzņēmējdarbības vides kvalitāte tiešā veidā atsaucas uz ikvienu Latvijas iedzīvotāju – jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas būs mūsu tautsaimniecībā, kas nozīmē jaunu darba vietu rašanos un labklājību iedzīvotājiem. Par absolūtu prioritāti turpmāk uzskatu jaunā Būvniecības likuma pieņemšanu. Ieviešot jauno Būvniecības likumu, Latvija varētu ierindoties pat 1.vietā Doing Business būvniecības sadaļā un panākt arī ievērojamu kopējā reitinga kāpumu”.

Savukārt, finanšu ministrs Andris Vilks pauda gandarījumu, ka „Latvijai ir izdevies gūt panākumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā tieši ekonomiskās recesijas laikā, kas tikai pierāda apgalvojuma „krīze ir iespēja” patiesumu. Līdzīgus panākumus pērn guvusi vēl Islande, ierindojoties 9. vietā pasaulē. Ņemot vērā Latvijas spēju veikt mērķtiecīgas reformas un pabeidzot jau iesākto pasākumu īstenošanu (piemēram, Būvniecības likuma pieņemšanu), varam prognozēt, ka jau nākošgad Latvija var apsteigt reitingā tuvākās valstis”.

Uzņēmējdarbības vides tālākai pilnveidošanai kā neatliekami un vistuvākajā laikā risināmi uzdevumi jādefinē jaunā Būvniecības likuma pieņemšana un investoru tiesību aizsardzībai normatīvo aktu regulējuma pilnveidošana, kā arī uzņēmumu tiešsaistes reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā nodrošināšana ar 2012. gada 1. maiju.

Tāpat ir jāturpina darbs pie elastdrošības principa stiprināšanas darba tiesiskajās attiecībās (rādītājs tiks iekļauts Doing Business 2013. gada pētījumā), komercstrīdu risināšanas instrumentu uzlabošanas (ieviešot saīsinātu komercstrīdu izskatīšanas procesu) un ar nodokļu nomaksu saistīto procedūru uzlabošanu – šo jautājumu risināšana ir vitāli nepieciešama uzņēmēju ikdienas darbā.

Doing Business indekss aptver tikai daļu no konkurētspēju ietekmējošajiem faktoriem, tāpēc nepieciešamas reformas un investīcijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai, tiesu varas un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanai, infrastruktūras kvalitātes paaugstināšanai, tāpat jāveicina apjomīgākas privātās un publiskās investīcijas pētniecībā un attīstībā – visi šie aspekti ir nozīmīgi uzņēmēju produktivitātes un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai. Ekonomikas ministrija uzsver, ka no visu minēto reformu īstenošanas kvalitātes un ātruma ir atkarīga turpmāka Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja.

Kā ziņots jau iepriekš, Pasaules Banka Doing Business pētījumā aplūko uzņēmējdarbības vidi 183 pasaules valstīs un veic tās novērtējumu 10 dažādos uzņēmuma darbības posmos, sākot no uzņēmējdarbības uzsākšanas līdz tās izbeigšanai.

Latvija pirmo reizi Doing Business reitingā ir apsteigusi savas kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju. Igaunija ieņem 24. vietu, zaudējot pozīciju par 6 vietām (no 18. vietas uz 24. vietu), savukārt Lietuva ierindota 27. vietā, kas ir par 2 pozīcijām zemāk nekā gadu iepriekš (no 25. vietas uz 27. vietu). Minētā situācija ir skaidrojama ar to, ka šajās valstīs nav vispār (Igaunija) vai nav pietiekamā kvalitātē (Lietuva) veiktas reformas pēdējā gada laikā, kā arī tāpēc, ka citas valstis ir veikušas nozīmīgākas uzņēmējdarbības vidi uzlabojošas reformas.

Latvijas kāpums 2012. gada reitingā ir panākts:
1) pateicoties veiktajām reformām uzņēmējdarbības uzsākšanā, ieviešot iespēju reģistrēt uzņēmumus (sabiedrības ar ierobežotu atbildību) ar samazinātu pamatkapitālu, kā arī nodrošinot iespēju vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā iesniegt pieteikumu reģistrācijai PVN maksātāju reģistrā;

2) Latvija vienlaikus ir iekļauta starp tām 29 pasaules valstīm, kas izmantojot ekonomiskās krīzes izaicinājumus, ir spējušas kardināli uzlabot/ reorganizēt maksātnespējas jautājumu regulējumu – 2010. gadā ir ieviests jauns Maksātnespējas likums, kas kopumā paredz samazināt maksātnespējas procesa ilgumu un izmaksas (tā rezultāti vēl tiek vērtēti praksē un atstās ietekmi uz 2013. gada Doing Business reitingu), kā arī paredz uzņēmumu reorganizācijas iespēju, vienlaikus jau Doing Business 2012. gadā ir ievērojami pieaudzis apmierināto prasību koeficients;

3) ir atvieglota nekustamā īpašuma reģistrēšana, kopš 2011. gada pilnībā ieviešot iespēju Zemesgrāmatu tiesnešiem pārliecināties par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā;

4) uzlabots elektroenerģijas pieslēguma process – 2010. gada 1. novembrī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 1024 „Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība”, kas nosaka vienkāršotu tehniskā projekta izstrādi elektrotīkla ierīkošanai vai rekonstrukcijai.

Detalizēti ar Pasaules Bankas veikto pētījumu Doing Business 2012. gadam var iepazīties šeit.

* Latvija pēc Pasaules Bankas pārrēķinātajiem datiem Doing Business pētījuma 2011. gadam kopējā vērtējumā tiek ierindota 31. vietā, nevis 24. vietā kā Pasaules Bankā tika vērtēts pirms gada. Katru gadu publicējot jauno Doing Business reitingu, iepriekšējā gada dati tiek pārrēķināti atbilstoši aktuālajai metodoloģijai.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
[email protected]; [email protected]

Dalies ar ziņu