Skip to main content

Paziņojums par reorganizāciju

Ar partijas Jaunais laiks 2011. gada 31. jūlija biedru kopsapulces lēmumu nr. 5.4 nolemts slēgt reorganizācijas līgumu starp partiju "Sabiedrība Citai Politikai", reģ. nr.40008132630, juridiskā adrese: Audēju iela 8-2, Rīga, LV-1050, partiju "Jaunais laiks", reģ. nr.40008065236, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 12-3, Rīga, LV-1050, un partiju "Pilsoniskā Savienība", reģ. nr.40008127894, juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 24-10, Rīga, LV-1050, nosakot, ka partijas veic apvienošanās procesu saplūšanas ceļā, dibinot politisku partiju "VIENOTĪBA". Partiju tiesības, tajā skaitā nemantiskās tiesības un saistības, pāriet jaundibināmajai partijai.

Kreditoru prasījumi kopā ar pamatojošajiem dokumentiem piesakāmi divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas, nosūtot tos uz adresi Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 12-3, Rīgā, LV-1050.

 

Dalies ar ziņu