Skip to main content

Pieņem ES iniciatīvu, kas ļaus uzlabot reaģēšanas, atbalsta un koordinācijas spējas katastrofu gadījumos

Otrdien, 14. decembrī Briselē notiek Eiropas Savienības Vispārējo lietu ministru padomes sanāksme, kurā ir paredzēts apstiprināt „Padomes secinājumus par Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei – pretim spēcīgākām Eiropas reaģēšanas spējām: civilās aizsardzības un humānās palīdzības loma” (Padomes secinājumu projekts).

Ministru kabinets ir apstiprinājis Latvijas nacionālo pozīciju par Padomes secinājumu projektu, kurā tiek pausts vispārējs atbalsts dokumenta pieņemšanai pašreizējā redakcijā.

Padomes secinājumu projekta pamatā ir šā gada 26. oktobra Eiropas Komisijas paziņojums, kurā tiek pievērsta uzmanība civilajai aizsardzībai un humānajai palīdzībai — diviem galvenajiem instrumentiem, kuri ir Eiropas Savienības rīcībā, lai cilvēkiem, kurus skar katastrofu sekas, nodrošinātu tūlītēju un efektīvu palīdzību katastrofu seku likvidēšanā.

Ņemot vērā to, ka lūgumi pēc ES palīdzības katastrofu gadījumos arvien pieaug un pašreizējo budžeta ierobežojumu dēļ ir vajadzīgi turpmāki centieni, lai veicinātu nepietiekamo līdzekļu efektīvu izmantošanu, Eiropas Komisija paziņojumā ierosina virkni nākotnē veicamu pasākumu ar mērķi uzlabot ES reaģēšanas, atbalsta un koordinācijas spējas katastrofu gadījumos ES un ārpus tās.

Padomes secinājumu projektā ieskicētie pasākumi ir tikai pirmais solis uz ES reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos. Plānots, ka tiesību aktu iniciatīvas svarīgāko pasākumu īstenošanai Eiropas Komisija iesniegs 2011. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
[email protected]

Dalies ar ziņu