Skip to main content

Pieņem FM izstrādāto indikatīvo izmaksu aprēķinu eiro ieviešana

Otrdien, 1. novembrī, Ministru kabinets (MK), skatot Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto indikatīvo aprēķinu par Eiropas vienotās valūtas ieviešanas izmaksām 2013. un 2014. gadā, akceptēja, ka uz valsts budžetu attiecināmās eiro ieviešanas izmaksas no 2013. līdz 2014. gadam ir 8,7 miljoni latu.

„Jāuzsver, ka lauvas tiesa no indikatīvajām eiro ieviešanas izmaksām paredzēta valsts pārvaldes informācijas sistēmu, kā arī naudas un maksājumu sistēmas pielāgošanai darījumiem ar eiro, savukārt komunikācijas izmaksu aprēķinos ņemta vērā citu eiro zonas dalībvalstu pieredze,” uzsver FM valsts sekretāre Sanita Bajāre.

Īstenojot Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāna pasākumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kas ir atbildīgā iestāde par Valsts pārvaldes informācijas sistēmu pārmaiņu vadību un pielāgošanu Eiropas vienotās valūtas ieviešanai (Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma, u.c.), indikatīvais izmaksu aprēķins par informācijas sistēmu pielāgošanu eiro ieviešanai ir 3,1 miljons latu.

Naudas un maksājumu sistēmas darba grupas uz valsts budžetu attiecināmās indikatīvās eiro ieviešanas izmaksas veido 3,9 miljonus latu. Minētais finansējums būs nepieciešams skaidras naudas apmaiņas (tai skaitā drošības pasākumu nodrošināšanai) un bezskaidras naudas eiro norēķinu ieviešanas nodrošināšanai.

Ekonomikas ministrija atbilstoši Nefinanšu uzņēmumu un patērētāju darba grupas sanāksmē veiktajai pasākumu ieviešanas analīzei ir sagatavojusi un iesniegusi indikatīvus aprēķinus 236 000 latu apmērā. Finansējums būs nepieciešams tirdzniecības uzņēmumu informēšanai par cenu pārrēķināšanu, regulāru aptauju par eiro ieviešanas sagaidāmo ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem veikšanai, svarīgāko preču patēriņa groza noteikšanai, mācību semināru organizēšanai nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un komersantiem u.c.

Komunikācijas jomā īpaša uzmanība tika pievērsta Igaunijas eiro ieviešanas pieredzes izpētei. Ņemot vērā Igaunijas, kā arī citu dalībvalstu pieredzi un Eiropas Komisijas ieteikumus, ar eiro ieviešanu saistītu sabiedrības informēšanas un komunikāciju pasākumu realizēšanai Latvijā paredzēto izdevumu indikatīvā aprēķina pamatā ir pieņēmums – viens eiro uz valsts iedzīvotāju, tādejādi uz valsts budžetu attiecināmās izmaksas paredzētas 1,4 miljoni latu apmērā.

Norādītie izmaksu aprēķini ir provizoriski, ņemot vērā, ka pašlaik nav precīzi skaidrs Eiropas vienotās valūtas ieviešanas detalizēts pasākumu apjoms.

MK lēma, ka Finanšu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijā un VAS „Latvijas pasts” katru gadu līdz 20.februārim attiecīgā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā jāprecizē iesniegtie budžeta pieprasījumi valsts budžeta bāzes izdevumu precizēšanai.

Rīkojuma projektu skatīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
FM Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu