Skip to main content

Piešķirti papildu līdzekļi aktīvās nodarbinātības pasākumiem

Jau šogad bezdarbniekiem un bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem būs pieejams plašāks apmācību, nodarbinātības un atbalsta pakalpojumu klāsts. Par to otrdien, 24. jūlijā, vienojās valdība, atbalstot vairākus Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos grozījumus Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā un ESF aktivitāšu īstenošanas noteikumos.

Izmaiņas skars bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību pasākumus, palielinot tiem pieejamo finansējumu, papildus uzņemoties virssaistības 7,5 miljonu latu apmērā. Tas ļaus projekta īstenošanas termiņu pagarināt par 18 mēnešiem, proti, līdz 2015. gada 30. jūnijam, kā arī papildus apmācību pasākumos iesaistīt 8160 bezdarbnieku.

Turpmāk, ja apmācība notiks pie darba devēja (t.s. praktiskā apmācība), darba devējam būs izvirzīta prasība nodibināt ar bezdarbnieku darba tiesiskās attiecības. Tas nozīmē, ka darba devējam ar bezdarbnieku būs jānoslēdz darba līgums, bet pēc apmācību beigām darba līgums būs jāpagarina vismaz uz pusgadu.

Tādējādi bezdarbniekam praktiskās apmācības laikā tiks maksāta nevis stipendija, bet darba alga. Dotācija darba devējam pirmos divus mēnešus būs Ls 100, otros divus mēnešus – Ls 80, pēdējos divus mēnešus – Ls 60. Savukārt darba vadītājam noteikta ikmēneša darba algas dotācija 50% apmērā no minimālās algas.

Ja apmācības īstenos kādā no prioritārajām nozarēm (apstrādes rūpniecībā, uz eksportu orientētās pakalpojumu nozarēs – transports un loģistika, tūrisms, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), dotācija apmācību viena mēneša izdevumiem būs Ls 200 apmērā un dotācija bezdarbnieka algai – ne vairāk kā 800 latu par sešu mēnešu darba periodu pēc apmācībām.

Izmaiņas arī ļaus paplašināt bezdarbniekiem pieejamo trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālākizglītības programmu loku, nosakot mācību apjomu no 960 līdz 1280 mācību stundām, nevis konkrētu stundu skaitu.

Papildu virssaistību 8,5 miljonu latu apmērā uzņemšanās dos iespēju pagarināt algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu par pusgadu – līdz 2014. gada 30. jūnijam. Tādējādi papildus šai aktivitātē būs iespējams iesaistīt 18 276 bezdarbniekus, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Tāpat valdība atbalstīja papildu virssaistību finansējumu 930,7 tūkstošu latu apmērā projekta „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem” īstenošanai. Tas ļaus pagarināt projekta īstenošanu līdz 2014. gada 30. jūnijam, papildus subsidētajās darba vietās nodarbinot 312 bezdarbniekus, kuriem iekļaušanās normālā darba tirgū ir apgrūtināta, piemēram, bezdarbniekiem ar invaliditāti un ilgstošajiem bezdarbniekiem.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu