Skip to main content

„Pilsoniskās savienības” RD frakcija: Šlesers izvairās no darba Domē

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) Rīgas Domes (RD) frakcija informē, ka Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers izvairās no darba Domē un pat vairs nesasauc paša izveidoto Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padomi, tā pārkāpjot paša izstrādāto un pieņemto nolikumu, kas paredz, ka padomes sēdēm jānotiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Kā zināms, Investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas padome tika izveidota pagājušā gada augustā pēc Šlesera iniciatīvas. Padomes mērķis ir nodrošināt Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, lai tiktu veicināti tie projekti un programmas, kas nodrošina pilsētas sociāli ekonomisko attīstību: Eiropas struktūrfondu, ārvalstu investīciju piesaiste, tāpat arī publiskās un privātās partnerības atbalsts un izmantošana dažādos projektos.

Padomes Nolikums paredz, ka tās sēdes notiks ne retāk, kā vienu reizi mēnesī. Diemžēl kopš šā gada februāra Padome vairs netiek sasaukta, un Ainārs Šlesers regulāri vairs nepiedalās arī Domes darbā.

Blogs par virkni neizpildītu Šlesera solījumu: http://ainarasolijumi.lv/

Dalies ar ziņu