Skip to main content

Plāno noteikt prasības komersantu un zemnieku saimniecību maršruta kontroles sistēmām

Ceturtdien, 12. jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Ministra kabineta (MK) noteikumi par prasībām maršruta kontroles sistēmām. Noteikumi nosaka, kādus datus fiksē un ieraksta maršruta kontroles sistēmas, lai komersants vai zemnieku saimniecība, veicot savas saimnieciskās darbības uzskaiti, saņemtu atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

Noteikumu projekts nosaka, ka tikai maršruta kontroles sistēmu tirgotāji vai maršruta kontroles sistēmu nodrošinātāji drīkst uzstādīt, labot vai nomainīt maršruta kontroles sistēmas. Savukārt, lai uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa vajadzībām izmantotu kvalitatīvas maršruta kontroles sistēmas, kas nodrošinātu maksimāli precīzu datu fiksēšanu, noteikumu projekts nosaka, kādās valstīs ražotās sistēmas ir atļauts uzstādīt transportlīdzekļiem.

Lai nepieļautu iespēju manipulēt ar maršruta kontroles sistēmas datiem, tirgotājiem vai sistēmu nodrošinātājiem darba pieņemšanas – nodošanas aktā būs jāfiksē maršruta kontroles sistēmas sērijas numurs un ražotājs, kā arī konkrētais transportlīdzeklis, kurā tā ir uzstādīta. Valsts ieņēmumu dienesta datu salīdzināšanas vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība varēs izmantot tikai Latvijas Republikā reģistrētu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, kas nodrošina maršruta kontroles sistēmu darbību.

Noteikumu projekts nosaka arī to, cik ilgā laikā komersantam un zemnieku saimniecībai ir jāvēršas pie maršruta kontroles sistēmu tirgotāja vai darbības nodrošinātāja pēc tehniskas palīdzības maršruta kontroles sistēmas darbības problēmu gadījumā. Tāpat tirgotājam vai sistēmu darbības nodrošinātājam būs jāizsniedz komersantam un zemnieku saimniecībai apliecinājumu par laiku, kad tie ir snieguši tehnisku palīdzību maršruta kontroles sistēmas bojājumu gadījumā.

Lai tiktu nodrošināta nepārtraukta datu ieguve, maršruta kontroles sistēmai būs jābūt pastāvīgi pieslēgtai pie transportlīdzekļa nepārtraukta barošanas sprieguma, kā arī komersantam un zemnieku saimniecībai būs jāveic brauciena maršruta datu uzskaite par laiku, kad maršruta kontroles sistēma nedarbojas vai darbojas kļūdaini.

Noteikumu projekts ir pieejams šeit.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu