Skip to main content

PS Tautsaimniecības darba grupa izdevusi savu rakstu krājumu

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) Tautsaimniecības darba grupa (TDG) izdevusi rakstu krājumu „Pārraut sastingumu”, kurā apkopoti grupas dalībnieku ekonomiskie raksti. Krājumā atrodami gan pieredzējušu politiķu, gan tautsaimniecības interesentu viedokļi. Krājums rosina polemiku par daudziem valsts ekonomikai būtiskiem jautājumiem.

PS valdes priekšsēdētājs Ģ. V. Kristovskis krājuma atvēršanas svētkos uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs notikums partijai, kuru dēvē par „profesoru partiju” un uzskata par zinošu aizsardzības, ārlietu un kultūras un izglītības jomā, taču ne ekonomikā. „Rakstu krājumā mēs piedāvājam aktuālu diskusiju, kurā iesaistījušies gan mūsu politiķi, kas ir prominenti Eiropas Komisijas darbinieki un EP deputāti, gan mūsu biedri, kuru interese par ekonomiku vēl tikai aug un veidojas. Krājuma galvenā vērtība ir, ka tas meklē un piedāvā unikālus priekšlikumus valsts augšupejai, jo mēs visi redzam, ka tā saucamie globālie makroekonomiskie principi ne vienmēr izrādās labākais padomdevējs.”

Rakstu krājumu ievada Ģ. V. Kristovska raksts „Sastinguma punktā. Izeja”, kurā viņš apraksta galvenos ekonomiskās krīzes cēloņus Latvijā un iezīmē virzienus, kuros būtu jāattīsta tautsaimniecība, lai atsāktos izaugsme.

Eiropas Parlamenta deputāte, LU profesore Inese Vaidere savā rakstā skaidro ES Kopējo lauksaimniecības politiku un Latvijas perspektīvas tajā.

Finansiste Tatjana Verjē piedāvā savus risinājumu, kā uzlabot ekonomisko situāciju, pieskaroties gan ēnu ekonomikai, gan nodokļu poltikai.

Pēteris Zilgalvis, kurš tāpat kā Tatjana Verjē ir Eiropas Komisijas darbinieks, pievērsies Latvijas konkurētspējai globalizācijas apstākļos.

Vēl savus rakstus ir publicējuši TDG vadītājs Dainis Rītiņš finansiste Ināra Dundure, vadības konsultants Andrejs Bērziņš, nodokļu eksperts Artūrs Kodoliņš, PS biedri Uldis Meļķisis, Jens Zvirgzdgrauds, Linards Počs, u.c.

Rakstu krājums tiks dāvināts Latvijas bibliotēkām un izdalīts interesentiem.

Dalies ar ziņu