Skip to main content

Starptautisks advokātu birojs: Kristovskis pabalstu saņēmis likumīgi

Partijas „Pilsoniskā savienība” (PS) un partiju apvienības „Vienotība” priekšsēdētājs Ģirts Valdis Kristovskis ir likumīgi saņēmis Eiropas Parlamenta (EP) deputāta pabalstu neatkarīgi no tā vai saņem atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu Rīgas Domē (RD) vai arī ir atteicies no RD atlīdzības.

Zvērinātu advokātu birojs ar plašu starptautisku pieredzi ES tiesībās, kura vienošanās ar klientu nepieļauj tā nosaukuma publiskošanu, izvērtējot Ģ.V. Kristovska tiesības saņemt EP deputāta pārejas pabalstu, atzīst, ka laikā, kad Kristovskis pieteicās saņemt pagaidu pabalstu, bija piemērojami „Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām”, kas bija spēkā iepriekšējā EP sasaukuma laikā no 2004. – 2009. gadam, kad deputāta pienākumus pildīja Ģ. V. Kristovskis.

Pašreizējā sasaukuma laikā spēkā ir jauni pabalsta saņemšanas noteikumi. Uz 2004. – 2009.gada EP sasaukuma deputātiem attiecināmo noteikumu V.pielikuma 2. panta 2. punkts nosaka, ka no pagaidu (pārejas) pabalsta atskaitāmi neto ienākumi, ko bijušais EP deputāts gūst no šādu darbību veikšanas: starptautiskas organizācijas algota darbinieka darba; darba valsts vai reģionālās pārvaldes iestādē, darbības valsts vai reģionālā parlamentā, vietējās pašvaldības deputātu pienākumu veikšanas.

Tātad Ģ. V. Kristovskis varēja likumīgi saņemt pagaidu (pārejas) pabalstu, neatkarīgi no tā, vai saņēma atalgojumu Rīgas Domē vai arī bija no tā atteicies. Ja Kristovskis nebūtu atteicies no RD atalgojuma, tad EP jebkurā gadījumā bijušajam deputātam maksātu tāda apjoma pabalstu, lai ienākumu summā Kristovskim tiktu nodrošināts EP deputāta pārejas pabalsta noteiktā summa 1047 lati mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Jāatzīmē, ka šāda kārtība pabalsta saņemšanai saistībā ar deputāta darbības izbeigšanos bija paredzēta, lai nodrošinātu bijušajiem EP deputātiem noteiktu ienākumu līmeni zināmā laika posmā pēc EP deputātu pienākumu pildīšanas.

Dalies ar ziņu