Skip to main content

RD frakciju bloks„Vienotība”: Ģenerālprokuratūra vēršas tiesā pret Rīgas domi

Rīgas domes frakciju bloka „Vienotība” deputāta Olafa Pulka rīcībā nonākusi informācija, ka Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra vērsusies Rīgas rajona administratīvajā tiesā ar prasību atcelt Rīgas domes 2011. gada 15. februāra lēmumu Nr. 2632 „Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu Jevgeņijam Balikovskim”.

Š.g. 11. maijā Rīgas dome sniedza atbildi Ģenerālprokuratūrai, kurā tika pausta nostāja, ka prokurora minētie procesuālie pārkāpumi nav uzskatāmi par būtiskiem, un neraugoties uz to, ka LR Tieslietu ministrija atzinusi, ka nevar sniegt pozitīvu atzinumu par J. Balikovska atbilstībai politiski represētās personas statusam, RD vadība uzskata, ka nav pamata atcelt RD lēmumu.

Ņemot vērā to, ka RD tomēr pieņēma prettiesisku lēmumu, neraugoties uz vairākkārtējiem opozīcijas deputātu aizrādījumiem, RD deputāts Olafs Pulks pieprasīja visām Rīgas izpilddirekcijām sniegt informāciju par citiem gadījumiem, kad politiski represētās personas statuss piešķirts bez Tieslietu ministrijas atzinuma.

Š. g. 24. maijā deputāts Olafs Pulks atkārtoti vērsās Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu atcelt RD lēmumu, jo Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija piešķīrusi politiski represētās personas statusu BEZ Tieslietu ministrijas atzinuma ne tikai jau minētajam J. Balikovskim, bet arī Mihailam Varuškinam.

Jau ziņots – ja protests tiek nepamatoti noraidīts vai uz to netiek sniegta atbilde, prokurors ir tiesīgs mēneša laikā no protesta izskatīšanas termiņa beigām vērsties tiesā ar pieteikumu par nelikumīgā akta atcelšanu un par atbildīgās personas saukšanu pie likumā noteiktās atbildības. Prokurora pieteikums tiesā aptur noprotestētā akta darbību.

Politisko partiju apvienības „Vienotība” Rīgas domes bloka deputāts Olafs Pulks vērsās Latvijas Republikas ģenerālprokuratūrā ar lūgumu atcelt 15.02.2011. domes lēmumu par politiski represētās personas statusa piešķiršanu Jevgeņijam Balikovskim.

Papildus informācija:
Olafs Pulks
Tālr. 29450254

 

Dalies ar ziņu