Skip to main content
Reirs aicina iepazīties ar Stambulas konvenciju

Foto: i.huffpost.com

Reirs aicina iepazīties ar Stambulas konvenciju

Labklājības ministrija (LM) iestājas par Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētās Stambulas konvencijas ratificēšanu. Vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē problemātika ir tik nozīmīga, ka 47 Eiropas Padomes dalībvalstis ir vienojušās, ka nepieciešams īpašs dokuments, kas veltīts šai problēmai.


"Latvijai Stambulas konvencija ir ļoti svarīga un vajadzīga. Diemžēl pie mums vardarbība ģimenē nav vienreizējs notikums. Un konvencijas parakstīšana ļautu efektīvāk novērst un mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē kopumā – pret sievietēm, vīriešiem un bērniem. Es aicinu visus – gan politiķus, gan sabiedrību – rūpīgi iepazīties ar šajā dokumentā akcentētajiem priekšlikumiem," uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.


"Vardarbība ietekmē un nodara postu visai sabiedrībai. Tie ir bērni, kas ikdienā redzot vardarbību, paši kļūst agresīvi pret klasesbiedriem vai, tieši otrādi, psihiski un fiziski trauslāki. Tās ir sievietes, kuras stresa un veselības problēmu dēļ pilnvērtīgi dzīvot. Tie ir vīrieši, kuriem ir grūti dzīvot pilnvērtīgu ģimenes dzīvi, jo viņu bērnības spilgtākas atmiņas ir nevis par paša gādīgu tēvu, bet gan par mātes pieklusinātiem kliedzieniem virtuvē, agresīvajam tēvam raustot viņu aiz matiem," turpina ministrs.


To, ka vardarbība ģimenē Latvijā ir nopietna problēma, apliecina drūma statistika. Piemēram, 2016. gadā piecas sievietes nogalināja viņu partneri, 17 sievietes gāja bojā citu tuvinieku vardarbības rezultātā. 79 sievietēm partneri vai citi tuvinieki nodarīja nopietnus miesas bojājumus. Slimnīcās ģimenes vardarbības dēļ nonāca kopumā 148 sievietes.


Dažādās valstīs, kultūrās un laikos priekšstati par to, kas ir atbilstošs kādam no dzimumiem, var būtiski atšķirties. Šiem priekšstatiem ir nepastarpināta ietekme uz sieviešu un vīriešu stāvokli sabiedrībā. Diemžēl dažādās sabiedrībās veidojušies stereotipi par sieviešu otršķirīgu vai pakļautu lomu var veicināt attieksmi, ka vardarbība pret sievieti un vardarbība ģimenē ir pieņemama un normāla.


Sabiedrība tiek maldināta, ka konvencija ietekmē viendzimuma laulību legalizēšanu, dzimuma maiņas regulējumu vai citu dzimumu jaunradīšanu. Konvencijas tvērums ir stingri ierobežots un skar tikai vardarbības novēršanas aspektus. Konvencijā noteiktās definīcijas nav piemērojamas citās dzīves jomās.


Konvencijā teikts, ka jārunā par vardarbības iemesliem, kas balstās uz sabiedrībā pieņemto sieviešu un vīriešu lomu un uzvedību vai tās neatbilstību sabiedrībā pieņemtajam. Tādēļ konvencijā uzsvērts, ka ir svarīgi mainīt attieksmi un stereotipus, kas padara vardarbību pret sievieti pieņemamu; veicināt izpratni par vardarbības dažādām formām un to traumējošo raksturu; izglītot sabiedrību par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Vardarbības novēršana, cietušo aizsardzība un vainīgo sodīšana ir konvencijas stūrakmeņi.


Konvencijā ir ietverti šādi mērķi:
– mazināt visas pret sievietēm vērstas diskriminācijas formas un veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību;
– aizsargāt sievietes un meitenes no visām vardarbības formām un novērst, sodīt un mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;
– izveidot visaptverošu ietvaru, politiku un pasākumus, lai aizsargātu un palīdzētu visiem vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē upuriem;
– veicināt starptautisko sadarbību ar mērķi mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē;
– nodrošināt atbalstu un palīdzību organizāciju un tiesībsargājošo iestāžu efektīvai sadarbībai, izveidojot integrēto pieeju vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē mazināšanai.


Konvencija nosaka sfēras, kurās dalībvalstīm nepieciešams veikt sapratīgus pielāgojumus, lai novērstu un mazinātu vardarbību ģimenē un vardarbību pret sievietēm. Turklāt konvencija prasa dalībvalstīm nodrošināt, ka visi pasākumi tiek veikti koordinēti, veidojot vienotu politiku, ietverot visas nepieciešamas institūcijas un organizācijas visos sabiedrības līmeņos.

Ar Stambulas konvencijas tekstu un citiem ar to saistītiem materiāliem var iepazīties ŠEIT.

Dalies ar ziņu