Skip to main content

Reirs tiekas ar Jūrmalas uzņēmējiem, lai pārrunātu Eiro ieviešanas procesu

2013. gada 23. janvārī Saeimas deputāts, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs Jūrmalas domē tikās ar Jūrmalas uzņēmējiem. Tikšanas mērķis bija informēt Jūrmalas uzņēmējus par Eiro ieviešanas procesu, eiro ieviešanas plusiem, kā arī sniegt atbildes uz uzņēmēju interesējošiem jautājumiem. Piemērām, kad būs zināms Latvijas Bankas noteiktais valūtas kurss, kāpēc atbalsts eiro ieviešanai ir salīdzinoši zems utt. 

Sarunu laikā tika aktualizēti arī citi jautājumi, kas šobrīd pēc uzņēmēju domām bremzē uzņēmēju darbu. Jūrmalas uzņēmēji ir minējuši sekojošus problēmjautājumus:
– uzņēmēji nav aizsargāti no banku sektora agresīvas politikas;
– darbaspēks strauji noveco, jaunieši aizbrauc no valsts un līdz ar to ir jūtams darbaspēka trūkums;
– nav pietiekoši noregulētas darba devēja tiesības attiecībā uz darbinieku sociālo garantiju izmantošanu, piemērām, darba dēvējām jāmaksā darbiniekam nauda par neizmantoto atvaļinājumu arī gadījumos, kad darbinieks ilgstoši nav veicis savus darba pienākumus veselības stāvokļa dēļ un līdz ar to nav izņēmis ikgadējo atvaļinājumu. 

Kā viena no tehniska rakstura problēmām izskanēja divu valsts institūciju sadarbības trūkums. Uzņēmēji vērsa uzmanību, ka Centrālās statistikas pārvalde pieprasa uzņēmumiem ļoti līdzīgus datus, ko uzņēmumi sniedz VID. Ņemot vērā minēto, lai atrisinātu birokrātisku un nelietderīgu datu sniegšanas mehānismu, uzņēmēji lūdza rast iespēju šī jautājuma risināšanai. 

Saeimas deputāts Jānis Reirs ir aicinājis uzņēmēju pārstāvjus, šīs problēmas risināšanai atkārtoti satikties, klāt pieaicinot arī pārstāvjus no VID un Centrālās statistikas pārvaldes, lai detalizētāk izrunātu jautājumu par uzņēmumu datu sniegšanu valsts iestādēm.

Foto no tikšanās

Informāciju sagatavoja:
VIENOTĪBAS Jūrmalas nodaļa
Tālr.: +371 26457530
[email protected]

Dalies ar ziņu