Skip to main content

Rīgas dome maldina cilvēkus, solot NĪN likuma grozījumus

Rīgas dome, iedzīvotājiem problemātiskajos gadījumos tikai pagarinot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņu un solot likuma par NĪN grozījumus, maldina savus nodokļu maksātājus un novilcina tāda lēmuma pieņemšanu, kas atvieglotu situāciju gan iedzīvotājiem, gan Rīgas domes amatpersonām un administratīvajām tiesām saistībā ar pārsūdzību iesniegšanu un izskatīšanu.

Finanšu ministrija uzskata, ka NĪN likums jautājumā par dzīvojamo telpu palīgēku (garāžu, bēniņu, pagrabu, kāpņutelpu) aplikšanu ar nodokli ir pilnīgi skaidrs un nav nepieciešami nekādi likuma grozījumi, lai varētu veikt nodokļa pārrēķinus un piemērot šīm palīgtelpām tādu pašu nodokļa likmi kā mājoklim.

Finanšu ministrija ir nosūtījusi Rīgas domei (RD) oficiālu vēstuli ar likuma normu skaidrojumu un aicinājumu domi veikt iedzīvotājiem NĪN pārrēķinus par dzīvojamās mājās esošām garāžām un citām palīgtelpām atbilstoši likuma par NĪN normām, lai lieki netērētu administratīvos resursus, izskatot nodokļa maksātāju iesniegumus, un nepārslogotu administratīvās tiesas.

Gadījumos, kad iedzīvotāji ir saņēmuši NĪN maksāšanas paziņojumus, kuros neprecīzi traktēts likums, šo nodokļa aprēķinu iespējams apstrīdēt pašvaldības augstākajai amatpersonai, t.i., tai amatpersonai vai iestādei, kura ir norādīta pašvaldības izsūtītajā maksāšanas paziņojumā. RD izsūtītos maksāšanas paziņojumus nav iespējams apstrīdēt vai pārrēķināt Finanšu ministrijā.

FM ir vairākkārt sniegusi RD skaidrojumu, ka par nekustamo īpašumu objektiem, kuros dzīvojamo telpu apliekamais objekts veidojas no dzīvokļa un koplietošanas telpām, tas ir, garāžām, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām un citiem mājas ekspluatācijas elementiem, kas atrodas tajā pašā mājā un ir funkcionāli nedalāmi saistīti ar attiecīgo dzīvokli, piemēro samazinātās likmes no 0,1 līdz 0,3 %. Paaugstināta nodokļa likme jāpiemēro tikai tām telpām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (pakalpojums par atlīdzību). Rīgas domes veiktie nodokļa aprēķini par dzīvojamās mājās esošajām garāžām, pielīdzinot tās telpām, kuras tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, neatbilst likuma par NĪN būtībai.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67083994
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu