Skip to main content

Rosina likumprojektu publicēt internetā visas valsts algas

12. Saeimas deputāts Ints Dālderis iesniedzis priekšlikumus grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā, kuri paredz publicēt iestāžu vietnēs internetā visas publisko personu maksātās algas. To uzdevums ir atklātības principa sekmēšana.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājam Sergejam Dolgopolovam iesniegtie priekšlikumi minētā likuma 92. pantam aptver visas Ministru Kabinetam padotās iestādes: gan valsts tiešās pārvaldes iestādes, gan arī atvasināto publisko personu pastarpinātās pārvaldes iestādes, tātad arī brīvostas, augstskolas un pašvaldības. Dāldera piedāvātās normas attiecināmas ne tikai uz amatpersonām, bet visiem valsts darbiniekiem, kuriem ir civiltiesiskas attiecības ar publiskajām personām.

Priekšlikumi paredz uzturēt algas publiskotas tā, lai pēc iespējas pilnīgāk īstenotu Satversmes 100. pantā nostiprinātās cilvēka pamattiesības uz informācijas atklātību, proti, pārtraucot nelietderīgo praksi ik mēnesi dzēst atalgojuma sarakstus, turpmāk ziņas par iestādēs izmaksātajām algām uzturēt piecus gadus. Šāda kārtība, kopā ar paredzēto publicēt aprēķināto atalgojumu (bruto), nevis izmaksāto atalgojumu (neto) saskanētu ar pašreizējo valsts amatpersonu deklarāciju pastāvīga publiskuma principu, kā arī ļautu iedzīvotājiem, kuri piedalās darba tirgū, precīzi uzzināt konkrētam amatam vai darba vietai faktiski esošo atalgojumu, neatkarīgi no pašreizējā amata ieņēmējam piemītošajiem personiskajiem nodokļu atvieglojumiem.

Esošais regulējums radīts pirms pieciem gadiem, 9. Saeimai, atbalstot deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu publicēt tikai valsts amatpersonu atalgojumu.

Plašāka informācija:
Ints Dālderis
Tālr.: +37129549036
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Didzis Šēnbergs
Tālr.: +3712922938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu