Skip to main content

Šā gada IKP izaugsme tiek plānota 4% apmērā

Saskaņā ar apstiprināto šā gada budžeta grozījumu grafiku Ministru kabinets (MK) 3. jūlijā izskatīja aktualizētās makroekonomiskās attīstības un budžeta ieņēmumu prognozes šim gadam un 2013. – 2015. gadam.
Ņemot vērā ekonomiskās situācijas attīstību Latvijas ekonomikā, Finanšu ministrija (FM) ir paaugstinājusi IKP prognozi šim gadam, paredzot, ka IKP izaugsme būs 4% līmenī. Savukārt nākamajā gadā izaugsmes prognoze nav mainīta un paliks 3,7%, pieaugot līdz 4% 2014. – 2015. gadā.

„Aktualizējot makroekonomiskās attīstības un budžeta ieņēmumu prognozes šim gadam, FM var pilnvērtīgi uzsākt budžeta grozījumu sagatavošanas procesu. Budžeta grozījumos prioritāri būtu atbalstāmi tie pasākumi, kas nerada papildu izdevumu pieprasījumu ietekmes turpmākajiem gadiem. Raugoties vairāku gadu šķērsgriezumā no 2007. gada, šie būs pirmie grozījumi, kas tiek plānoti ar pozitīvu ievirzi, neveicot izdevumu samazināšanu,” norāda Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Korna.

Iepriekšējās makroekonomisko rādītāju prognozes tika izstrādātas šā gada februārī, gatavojot Konverģences programmu, un paredzēja IKP pieaugumu 2% apmērā 2012. gadā, 3,7% 2013. gadā un 4% nākošajos divos gados. Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības scenārijs tika veidots uz konservatīviem pieņēmumiem par ārējās vides attīstību.

Izstrādājot vidēja termiņa makroekonomisko rādītāju prognozes, FM ir veikusi konsultācijas ar Latvijas komercbanku ekspertiem un saskaņojusi prognozes ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku. FM ir veikusi arī konsultācijas ar Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Komisijas ekspertiem par sagatavotajām prognozēm.

Aktualizējot makroekonomisko rādītāju prognozes, tika pārskatīta arī potenciālā IKP prognoze vidējam termiņam, kas ietekmēja strukturālās bilances rādītājus. Jāatzīmē, ka vispārējās valdības budžeta mērķi vidējā termiņā nav mainījušies salīdzinājumā ar Konverģences programmā definētajiem.

Tāpat, ņemot vērā grozījumus likumā par pievienotās vērtības nodokli, valdība pārskatīja šā gada kopbudžeta nodokļu ieņēmumus, kas tiek prognozēti 4224,8 miljonu latu apmērā, tai skaitā valsts budžetā – 3410,8 miljonu latu un pašvaldību budžetā 814 miljonu latu apmērā.

2012. gadā kopbudžeta nodokļu ieņēmumi varētu pārsniegt 2012. gadā plānotos nodokļu ieņēmumus par 170,5 miljoniem latu jeb 4,2%. Nodokļu un nenodokļu prognozes 2012. gadam ir sagatavotas, ņemot vērā 2012. gada sešu mēnešu izpildi, jaunos makroekonomiskos rādītājus un pieņemtās izmaiņas likumdošanā.

„Gatavojot budžeta grozījumus, mums ļoti svarīgi ir pieturēties pie budžeta deficīta mērķa – tas šogad nedrīkst pārsniegt 2,1% no iekšzemes kopprodukta, tādēļ grozījumiem jābūt nelieliem un mēreniem,” uzsver K. Korna.

Prezentācija par makroekonomisko rādītāju prognozēm 2012. – 2015. gadam.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu