Skip to main content

Šā gada maijā valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā izveidojies pārpalikums

Šā gada maijā pārpalikums izveidojās gan valsts pamatbudžetā, gan valsts speciālajā budžetā, ko pamatā noteica mazāki izdevumi, salīdzinot ar aprīli.

Saskaņā ar Valsts kases operatīvajiem datiem šā gada janvārī-maijā valsts konsolidētā budžeta deficīts bija 53,4 miljoni latu, kas ir par 243,5 miljoniem latu mazāks nekā 2011. gada atbilstošajā periodā. Deficītu valsts konsolidētajā budžetā noteica valsts speciālā budžeta deficīts, izdevumiem pārsniedzot ieņēmumus par 64,1 miljonu latu. Turpretī, valsts pamatbudžetā bija izveidojies pārpalikums 10,7 miljonu latu apmērā.

Ieņēmumu pieaugums un mazāki izdevumi šā gada maijā, salīdzinot ar šā gada aprīli, sekmēja situācijas uzlabošanos valsts pamatbudžetā, kā rezultātā šā gada maijā un arī pirmajos piecos mēnešos kopumā valsts pamatbudžetā bija izveidojies pārpalikums. Šā gada janvārī-maijā valsts pamatbudžeta ieņēmumi veidoja 1 221,7 miljonus latu. Nodokļu ieņēmumi bija 853,2 miljoni latu, kas ir par 20,8% vairāk nekā 2011. gada atbilstošajā periodā, tai skaitā pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi pieauga par 24,2%, akcīzes nodokļa ieņēmumi par 10,0% un uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi par 31,0%. Savukārt, nenodokļu ieņēmumi šā gada piecos mēnešos bija 134,8 miljoni latu, kas ir par 55,0% vairāk nekā 2011. gada atbilstošajā periodā.

Valsts pamatbudžeta izdevumi šā gada pirmajos piecos mēnešos veidoja 1 211,0 miljonus latu un kopumā bija 2011. gada atbilstošā perioda līmenī. Analizējot atsevišķas izdevumu pozīcijas var secināt, ka izdevumi pieauga kārtējiem maksājumiem ES budžetā (par 15,8 miljoniem latu jeb 27,0%), subsīdijām un dotācijām (par 8,7 miljoniem latu jeb 2,5%), bet izdevumi samazinājās savstarpējiem transfertiem (par 29,0 miljoniem latu jeb 13,6%). Savukārt, kapitālie izdevumi nebūtiski pieauga (par 0,3%), ko noteica pamatkapitāla veidošanas izdevumu samazinājums par 31,5 miljoniem latu un kapitālo izdevumu transfertu pieaugums par 31,7 miljoniem latu.

Šā gada janvārī – maijā valsts speciālā budžeta deficīts salīdzinājumā ar 2011. gada atbilstošo periodu samazinājās par 28,0 miljoniem latu, ko noteica straujāks ieņēmumu pieaugums nekā izdevumu pieaugums. Turklāt, šā gada maijā valsts speciālajā budžetā bija izveidojies pārpalikums, ko noteica zemāki izdevumi (par 17,7%), salīdzinot ar šā gada aprīli. Izdevumu samazinājums šā gada maijā, salīdzinot ar šā gada aprīli, ir izskaidrojams ar to, ka daļa no pensiju izmaksām, kas attiecināma uz maiju, ir veikta aprīlī ar mērķi nodrošināt pensiju saņēmējus ar savlaicīgiem pensiju maksājumiem, ņemot vērā valsts svētku dienas maija sākumā.

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

Dalies ar ziņu