Skip to main content

Sabiedrības integrācijas funkciju nodos Kultūras un Iekšlietu ministrijām

Otrdien, 7. decembrī, Ministru kabinets pieņēma lēmumu nodot sabiedrības integrācijas funkciju no Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) Kultūras un Iekšlietu ministrijām. Lēmums pieņemts pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma.

No nākamā gada Kultūras ministrija būs atbildīga par valsts politikas izstrādi sabiedrības integrācijas jomā, kā arī tās īstenošanas organizēšanu un koordinēšanu, piemēram, dažādu integrāciju veicinošu pasākumu organizēšanu. Ministrija būs atbildīga par valdības Deklarācijā ierakstīto apņemšanos izstrādāt nacionālās identitātes un integrācijas valsts programmu ar mērķi stiprināt piederības sajūtu Latvijai, kā arī integrācijas vadlīniju apstiprināšanu Ministru kabinetā. Tāpat Kultūras ministrija būs atbildīga par ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi saistībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Savukārt Iekšlietu ministrija no nākamā gada 1. jūnija pārņems imigrantu integrācijas politikas izstrādi un īstenošanu un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda pārraudzības funkcijas īstenošanu.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte uzsver: „Integrācija ir viena no svarīgākajām valsts prioritātēm. Sabiedrības integrācijas politika skar latviešu valodu un kultūrtelpu, mazākumtautību kultūras aktivitātes un biedrības, kas jau ir kultūras ministrijas atbildības sfērā, tāpēc plašāku integrācijas jautājumu deleģēšana Kultūras ministrijai ir likumsakarīga. Integrācijai Latvijā jānotiek uz latviešu valodas pamata, tai jāstiprina piederības sajūta Latvijas valstij, eiropeiskām vērtībām. Turklāt Kultūras ministrijas kultūras iestādes, bibliotēku tīkls dod lieliskas iespējas praktiski veicināt sabiedrības integrāciju.”

Kultūras ministre arī norāda, ka Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) neatkarība tiks saglabāta. Līdz šim SIF darbības nodrošināšanai valsts budžeta līdzekļus piešķīra TM, lai tos novirzītu tieši SIF, pēc līdzšinējā principa valsts budžeta līdzekļus SIF atbilstoši fonda likumā minētajam mērķim turpmāk saņems no Kultūras ministrijas.

Savukārt Iekšlietu ministrija no nākamā gada 1. jūlija pārņems imigrantu integrācijas politikas izstrādi un īstenošanu un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda pārraudzības funkcijas īstenošanu.


Informāciju sagatavoja:
Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta pārstāve
Tālr. 67036712
[email protected]

Dalies ar ziņu