Skip to main content

Sadarbībā ar uzņēmējiem un NVO pilnveidos publiskā iepirkuma procesu

Atbilstoši Ministru prezidenta uzdevumam Valsts kanceleja izveidojusi augsta līmeņa ekspertu darba grupa, lai izstrādātu konkrētus priekšlikumus Publisko iepirkumu likuma grozījumiem nolūkā nodrošināt efektīvu un caurspīdīgu publisko iepirkumu sistēmu, kā arī novērst liekus birokrātiskus šķēršļus.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane norāda, ka pēdējā laikā izskan asa kritika gan no uzņēmēju puses, gan no NVO puses par publiskā iepirkuma procesu, kas kopumā rada pamatotas bažas par esošā publisko iepirkumu sistēmas regulējuma spēju nodrošināt valsts interesēm atbilstošu risinājumu iespēju, tai skaitā, no valsts finanšu resursu izlietošanas lietderības viedokļa, atklātības un iepirkuma procesa caurspīdīguma puses, kā arī godīgas konkurences apstākļiem uzņēmējiem.

Uzņēmēju intereses pārstāvošās organizācijas kā nozīmīgākās problēmas norāda nesamērīgas kvalifikācijas prasības, nevienlīdzīgu līguma nosacījumu izvirzīšanu pretendentiem, apzinātu vilcināšanos līgumu slēgšanai, nesamērīgas līguma izpildes nodrošinājuma prasības, kuras izmanto negodīgi pasūtītāji, neefektīvu atbildības un sodu sistēmu.

Atbilstoši “Sabiedrības par atklātību – Delna" iniciatīvai Valsts kanceleja ir apkopojusi Ministru kabineta lēmumus, kuros netiek piemērota publiskā iepirkuma procedūra. Plānots veikt šo 54 lēmumu izvērtējumu darba grupā, izpētot Eiropas un kaimiņvalstu praksi līdzīga regulējuma piemērošanā, tādejādi mazinot likuma nepiemērošanas gadījumus, atstājot šo iespēju tikai ārkārtas gadījumos.

Darba grupu veido eksperti no Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iepirkumu uzraudzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kā arī nevalstiskā sektora – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas pašvaldību savienības, Ārvalstu Investoru padomes Latvijā un “Sabiedrības par atklātību – Delna".

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

 

Dalies ar ziņu