Skip to main content

Saeima apstiprina izmaiņas atbalstam ģimenēm ar bērniem

Saeima trešdien, 6.novembrī, pēdējā lasījumā apstiprināja izmaiņas atbalsta sniegšanā ģimenēm ar bērniem nākamajā gadā.

Izmaiņas paredz, ka no 2014.gada 1.janvāra no Ls 100 līdz Ls 120 mēnesī pieaug bērna kopšanas pabalsts un vecāku pabalsta minimālais apmērs. Bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā varēs saņemt visi vecāki, kuri nesaņem vecāku pabalstu vai maternitātes pabalstu līdz bērna 1,5 gada vecumam.

No 2014.gada 1.oktobra vairākas izmaiņas skars sociāli apdrošinātus vecākus:
pagarinās vecāku pabalsta izmaksa sociāli apdrošinātiem vecākiem līdz bērna 1,5 gadu vecumam;
noteiktas tiesības vienlaikus saņemt bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu;
vecāki pabalsta pieprasīšanās dienā varēs izvēlēties vecāku pabalsta apmēru un izmaksas periodu. Vienā variantā vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 60 % apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1 gada vecumam, papildus vienam vecākam saņemot bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.
Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450. Pēc 2014.gada 1. oktobra viņš saņems bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (kas pienākas visiem) + vecāku pabalstu Ls 450*60% =270 Ls
Ls 270 + Ls 120 = Ls 390

otrā variantā vecāks varēs saņemt vecāku pabalstu 43,75% apmērā no pabalsta saņēmēja bruto algas līdz bērna 1,5 gada vecumam, papildus vienam vecākam saņemot bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.
Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450. Pēc 2014.gada 1. oktobra viņš saņems bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (kas pienākas visiem) + vecāku pabalstu Ls 450*43,75% = 196.88 Ls 196,88 +Ls 120= Ls 316,88.

Izvēloties vienu no vecāku pabalsta saņemšanas periodiem, tā izmaksu vairs nevarēs mainīt.

saņemt vecāku pabalstu 30% apmērā no piešķirtā pabalsta summas varēs, ja pabalsta saņemšanas laikā pabalsta saņēmējs sāk strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais. Papildus viņš varēs saņemt bērna kopšanas pabalstu Ls 120 apmērā.
Piemēram, ja cilvēkam bruto alga ir Ls 450 un viņš dodas strādāt, tad viņš saņems 120 + 30% no piešķirtā pabalsta, proti, 30% no 196,88 = 120 + Ls 59,06 = Ls 179,06 (un, protams, darba algu).

Vienlaikus ir noteikts pārejas periods cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim un tā izmaksa turpinās no 2014.gada 1.oktobra. Tas nozīmē, ka vecāki (ja nestrādās) varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu 70% apmērā no savas bruto algas līdz bērna viena gada vecumam. Savukārt, sākot ar 2014.gada 1.oktobri, bērnam sasniedzot gada vecumu, vienam no vecākiem piešķirs bērna kopšanas pabalstu Ls 120 (171 euro) apmērā par bērna kopšanu vecumā līdz 1,5 gadiem un ikmēneša vecāku pabalsta pārejas perioda kompensāciju par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadiem Ls 70 ( 100 euro) apmērā.

Ja cilvēkam vecāku pabalsts ir mazāks par minimālo pabalstu, kas piešķirts līdz 2013.gada 31.decembrim, un tā izmaksa nepārtraukti turpināsies pēc 2014.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2014.gada 1.janvāra pārrēķinās vecāku pabalsta apmēru. Proti, VSAA to noteiks no 2014.gada 1.janvāra spēkā esošajā minimālajā jeb Ls 120 (171 euro) apmērā, un starpību izmaksās līdz 2014.gada 30.aprīlim. Savukārt no 2014.g. 1.oktobra piešķiramajiem vecāku pabalstiem netiks garantēts minimālais apmērs.

Iepriekšminēto paredz grozījumi likumā Par maternitātes un slimības apdrošināšanu, grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Pēc VSAA statistikas datiem vecāku pabalstu 2013.gada augustā saņēma 11 754 cilvēki, 2012.gadā (vidēji mēnesī) – 10 152 cilvēki, 2011.gadā (vidēji mēnesī) – 10 775 cilvēki. 2013.gada pirmajā pusgadā bērna kopšanas pabalstu līdz bērna gada vecumam saņēma 6 374 cilvēki, par bērniem no 1,5 līdz 2 gadu vecumam – 10 857 cilvēki.

Informāciju sagatavoja:
Liene Užule
LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26519920
[email protected]

 

Dalies ar ziņu