Skip to main content

Samazina nomas maksu par zemi dārziņos

Vakar, 5. oktobrī, Rīgas Dome (RD) sēdē pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos Nr.88 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”. Grozījumos iekļauts arī punkts par 50% nomas maksas atlaidi personām par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, kas iznomāta mazdārziņa vajadzībām.

Par lēmumu izdarīt šos grozījumus gandarīts „Pilsoniskās savienības” (PS) RD deputāts Valdis Gavars, kurš jau šā gada maijā bija rakstījis iesniegumu Rīgas Domes Finanšu departamentam un Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, lūdzot rast iespēju piešķirt nodokļu atlaides un nepiemērot soda sankcijas par laikā nenomaksāto zemes nodokli, jo dārziņu nomātāju un biedrības biedri ir pensionāri, maznodrošinātas personas un bezdarbnieki un nenodarbojas ar komercdarbību. Savā iesniegumā Gavars arī aicināja izdarīt vajadzīgos grozījumus saistošajos noteikumos Nr.88.

Papildu informācija:
[email protected]
Tālr.: 29191392 

Dalies ar ziņu