Skip to main content

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” apzog rīdziniekus

Rīgas domes Vienotības frakcijas deputāti Valdis Gavars un Nils Josts ir pieprasījuši iekļaut tuvākās Mājokļu un vides komitejas darba kārtībā jautājumu par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) rīcību, pieprasot segt savus tiesvedības juridiskos izdevumus lietas ierosinātājam un uzņēmuma klientam, kurš tiesā pret RNP ir uzvarējis.

Tiesas spriedums pieprasīja RNP dzēst klientam Laurim Ērenpreisam nepamatoti aprēķinātos parādus par ūdens zudumiem, tātad par pakalpojumu, kuru klients nav saņēmis. Tomēr kā liecina pārskats par apsaimniekošanas izdevumiem RNP savus tiesāšanās izdevumus zaudētajā tiesvedībā ar klientiem, licis viņiem pašiem apmaksāt, iekļaujot tos apsaimniekošanas maksā.

Deputāti uzskata, ka prasība uzvarētājam tiesā apmaksāt zaudētāja juridiskos izdevumus ir pretrunā ne tikai ar normatīvajiem aktiem, bet arī loģisko izpratni par tiesvedības būtību, savukārt prasība, apmaksāt nesaņemtus pakalpojumus ir gan klientu apzagšana, gan pretruna ar Satversmi.

Vienotības deputāti ir pieprasījuši, lai uz Mājokļu un vides komitejas sēdi ierodas RNP valdes priekšsēdētājs Ivo Lecis un izskaidro, ko viņa vadītais uzņēmums dara, lai mazinātu ūdens zudumus, kā arī informētu deputātus par visām 2015. un 2016. gada tiesvedībām, kurās atbildētājs ir RNP.

Dalies ar ziņu