Skip to main content

Skatītāji jautā – VIENOTĪBA atbild. Dzintars Zaķis

Jānis: Rīgā ir nepieciešams plašāks stadions deju svētku koncertiem. Būtu laiks atjaunot Rīgas īsto Uzvaras parku! Jūsu personīgā nostāja?
Atbilde: Stadioni Rīgas pilsētā ir pašvaldības kompetences jautājums. Bet, personīgi es uzskatu, ka pirms jaunu kapitālieguldījumu veikšanas pilsētai ir jāsakārto jau esošie stadioni, piemēram Daugavas stadions. Tāpat domāju, ka nepieciešams sakārtot likumdošanā Rīgas kā galvaspilsētas atbildības un infrastruktūras objektu finansēšanas jautājumus. Daudzus infrastruktūras objektus pilsēta izmanto, bet to finansēšanā nepiedalās, piemēram, dzelceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumus Rīgas robežās. Tāpat ar Latvijas Nacionālā operu Rīga lepojas kā ar savu objektu, bet tā uzturēšanas izdevumu segšanā nepiedalās.

Jānis: Kādēļ Vienotība neatbalsta pārtraukt latviešu diskrimināciju darba tirgū?
Atbilde: Es būtu priecīgs redzēt, ka Latvijas ekonomika attīstās tā, ka mums ir nevis bezdarbnieki, bet darbinieku trūkums. Kas attiecas uz darba tirgu, tad likumdošanā jau tagad ir noteikts, ka aizliegts diskriminēt darbiniekus pēc rases vai vecuma pazīmēm, tomēr darba devēji, pieņemot darbā, parasti tomēr izvēlas tos, kandidātus, kas viņuprāt tiem ir vispieņemamākie. Un ir iespējams, ka starp desmitiem sekretāres vakances kandidāšu, darba devējs tomēr izvēlēsies nevis gados vecāku sekretāri ar lielu pieredzi, bet jaunu blondīni, jo tā viņam liksies visatbilstošākā. Šo procesu ar likumu ir grūti noregulēt.

Anete: Kas liek domāt, ka 11.Saeima strādā labāk?
Atbilde: 11. Saeimā ir pieņemta virkne būtisku jautājumu, kas līdz tam nebija izdarīts, piemēram, izmaiņas Pilsonības likumā, referenduma kārtības regulējums, sabiedrisko mediju reforma u.c. nozīmīgi likumprojekti.
No otras puses šajā Saeimā ir ienākuši arī daudzi jauni deputāti, kuru attieksme likumdošanas jautajumos ir bezatbildīga pret valsti kopumā. Piemēram, demogrāfijas jautājumu risināšanā par prioritāti tiek izvirzīti privāto bernudārzu jautājumi, nevis citi svarīgi jautājumi, kas risinātu demogrāfisko situāciju kopumā valstī.

Māmiņu klubs: Kā Vienotība redz turpmākajos gados atbalstu demogrāfijas krīzes risināšanā? Vai ir kāds reāls plāns?
Atbilde: Nākamā gada budžetā ir paredzēti 43 miljoni latu dzimstības veicināšanas tiešu un netiešu pasākumu finasēšanai, sākot no māmiņu algu griestu atcelšanas un beidzot ar līdzekļu atvēlēšanu bērnudārzu būvniecībai.

Andris: Ir patīkami redzēt salabotus ceļus, bet kas ir atbildīgs par Rīgas pārvadiem? Valsts vai pašvaldība? Tie ir briesmīgā stāvoklī.
Atbilde: Par Rīgas pārvadiem ir atbildīga pašvaldība. Ap 30 pašvaldību pieteicās ES struktūrfondu finasējumam tranzīta ielu sakārtošanai, bet Rīgas pilsēta šo iespēju neizmantoja.

Janka: Vai tiek plānotās vēl kādas konkurences likuma izmaiņas, kas liegtu lielveikaliem tik brutāli prasīt atlaides pārtikas ražotājiem?
Atbilde: Pēc pēdējās cīņas ar Tautsaimniecības komisijas vadības nevēlēšanos risināt šo jautājumu Konkurences likumā šobrīd šie jautājumi netiks risināti. Gaidām no Zemkopības un Ekonomikas ministrijām Tirdzniecības likumu, kur varētu paredzēt normas, kas šāda veida praksi novērstu.

Sams: Ko īsti paredz Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma izmaiņas? Informācijas telpas attīstībai un aizsardzībai jābūt prioritārai!
Atbilde: Izmaiņas paredz:
1. Must carry principa atcelšanu. Tas nozīmē, ka Nacionālās apraides kanāli varēs prasīt naudu par to retranslāciju kabeļtīklos.
2. No 2014. gada beidzas līgums ar Lattelecom par virszemes apraidi. Svarīgs jautājums, kas šobrīd tiek diskutēts vai tiks saglabāts viena uzņēmuma monopols virszemes apraides nodrošināšanai, vai arī būs vairāki uzņēmumi. Es iestājos par konkurenci.
3. Sabiedrisko mediju reorganizāciju sabiedrības nevis producentu interesēs.

Fredis: Vai Latvija var cerēt uz servisa un cenas ziņā konkurētspējīgu vai vismaz adekvātu nacionālu aviokompāniju? airB noteikti tāda nav.
Atbilde: Jā, var cerēt, bet tad jāpiesaista investors, kas būs starptautiska kompānija, protams, saglabājot valsts daļu uzņēmumā, lai nodrošinātu reisus uz Latviju.

Zzzzzz: kā vērtējat ideju par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās?
Atbilde: Primāri jādomā, kā samazināt pašvaldību skaitu, samazinot administratīvo vienību daudzumu un nodrošinot, ka pašvaldības ir konkurētspējīgas. Lai nav tā, ka tikai lielo pilsētu pašvaldības spēj panākt līdzekļu piesaisti no ES fondiem un teritoriju attīstību. Jādomā kā apvienot resursus, lai ieguvēji ir visi novadi un reģioni.

Raitis D.: Kas būs tās jomas, no kurām pārdalīt līdzekļus, lai apmierinātu koalīcijas partneru vēlmes nākamā gada budžetā?
Atbilde: Visskaļāk ir izskanējis Nacionālās apvienības ultimāts par demogrāfijas jautājumu risināšanu. Tam paredzēti 43 miljoni latu. Tāpat plānota Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana, sasniedzot līmeni, ka algu nodokļa lieluma ziņā Latvija ir starp Igauniju un Lietuvu. Līdzekļi tiks atvēlēti arī ceļu sakārtošanai.

Google: Vai koalīcija spēs vienoties par referendumu likuma pieņemšanu? Parakstu slieksnis, šķiet, nav vienīgais klupšanas akmens.
Atbilde: Esam vienojošies. Un likumprojekts iesniegts trešajā lasījumā.

Auto: Cik daudz naudas plānots 2013.gada budžetā atvēlēt ceļiem? Tie daudzviet ir traģiskā stāvoklī!
Atbilde: Jānošķir uzturēšana no investīcijām ceļu sakārtošanai. Uzturēšanas izdevumi saglabāsies iepriekšēja gada līmenī. Savukārt 130 miljoni latu tiks atvēlēti, lai nodrošinātu ES finansējuma piesaisti ceļu infrastruktūras būvniecībai un rekonstrukcijai.

Dalies ar ziņu