Skip to main content

Skolas gatavas piedalīties jaunā pedagogu atalgojuma modeļa pilnveidē

Interesi piedalīties jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā izrādījuši vairāki desmiti skolu, un līdz 22.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēmusi 28 pašvaldību pieteikumus par 54 skolu iesaistīšanos aprobācijā, taču pieteikumu skaits vēl var pieaugt.

Ministrija aicināja pašvaldības pieteikt dažādu izglītības pakāpju un ar atšķirīgu skolēnu skaitu skolas aprobācijai, lai varētu pārbaudīt jauno pedagogu atalgojuma modeli un nepieciešamības gadījumā tajā veikt vajadzīgās korekcijas. IZM līdz šā gada 30.septembrim sastrukturizēs saņemtos pieteikumus un analizēs to atbilstību noteiktajiem kritērijiem par skolēnu skaitu, teritoriālo iedalījumu, lai uzaicinātu aprobācijā piedalīties 34-50 skolas. Paredzēts, ka aprobācijas procesā tiks pārstāvētas gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas, gan ģimnāzijas, ņemot vērā skolēnu skaitu un teritoriālo iedalījumu.

Oktobra sākumā ministrija informēs, kuras skolas ir izraudzītas jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijai.

Plānots, ka no oktobra līdz decembrim notiks jaunā modeļa jeb pilna laika darba slodzes – 36 stundu darba nedēļas – aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, lai decembrī varētu izvērtēt aprobācijas rezultātus un veikt nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā izvēlētais modelis no 2015.gada janvāra līdz jūnijam tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

2014.gada 6.martā IZM izveidoja darba grupu jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku sagatavošanai. Tās sastāvā iekļauti IZM pārstāvji, sociālie un sadarbības partneri – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pedagogu domes, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes, ģimnāziju asociācijas, Profesionālas izglītības biedrības, sporta skolotāju un treneru pārstāvji, citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti.

IZM speciālisti izstrādāja un piedāvāja apspriešanai darba grupā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa divus variantus – pāreju uz pilna laika darba slodzi un modeļa „Nauda seko skolēnam” pilnveidi. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un amata aprakstā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

Papildus informācija:
Laura Zaharova
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67047893, 26689592
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu