Skip to main content

Štokenbergs ar Komercbanku asociācijas prezidentu pārrunā likumdošanas iniciatīvas

Pirmdien, 6. jūnijā, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs tikās ar Latvijas Komercbanku asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičevski un pārrunāja likumdošanas iniciatīvas, lai uzlabotu tiesisko regulējumu un paātrinātu tiesvedības procesa gaitu, tādējādi efektīvāk nodrošinot aizskarto pušu intereses.

Gan A. Štokenbergs, gan M.Bičevskis bija vienisprātis, ka nepieciešams ieviest Maksātnespējas likuma pārejas noteikumus, paredzot, ka visus procesus, kas nav pabeigti līdz noteiktam periodam, varētu turpināti tikai pēc jaunā likuma vai arī tie jālikvidē. Šobrīd lietas, kas ir ierosinātas līdz 2010. gada 1. novembrim, var tik izskatītas pēc vecā regulējuma, kas paredz lielāku maksātnespējas administratora ietekmi.

Puses vienojās par nepieciešamību stiprināt un padarīt efektīvākas pirmās instances tiesas, lai lietas tiktu retāk pārsūdzētas. M.Bičevskis norādīja, ka, ja tiesu procesi ievelkas, tie bieži zaudē nozīmi, jo parādnieks ir nobēdzinājis savu mantu, līdz ar to parāda piedziņa kļūst neiespējama. Tā rezultātā parādnieki iegūst nesodāmības apziņu un nostiprinās pārliecība, ka parādi nav jāmaksā, jo no to atmaksas izdodas izvairīties. A. Štokenbergs atzina, ka apelācijas instancē nebūtu jāvērtē jauni pierādījumi, tikai jaunatklāti apstākļi, kas šo problēmu daļēji varētu atrisināt.

Tāpat puses vienojās, ka nākotnē nepieciešams pārskatīt tiesu izpildītāju takses, padarot tās proporcionālākas ieguldītajam darbam, bet tajā pat laikā nodrošinot nepieciešamo motivāciju maza apmēra prasībās, lai veicinātu ātru un efektīvu maza apmēra prasību izpildes piedziņu.


Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

 

Dalies ar ziņu