Skip to main content

Štokenbergs pirmajos darbības mēnešos risinājis tiesu noslogotības un tiesas procesu paātrināšanas jautājumu

Rīt, 10. februārī, apritēs ministru prezidenta Valda Dombrovska vadītās valdības 100 dienas, un tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs kā svarīgākos paveiktos darbus savas darbības pirmajos mēnešos uzskata tiesu noslogotības un tiesas procesu gaitas paātrināšanas jautājumu risināšanu, tiesnešu un prokuroru atalgojuma iekļaušanu vienotajā atlīdzības sistēmā, kā arī kadastrālo vērtību pārskatīšanu.

Lai paātrinātu un uzlabotu tiesas procesu gaitu, izstrādāta virkne grozījumu Civilprocesa likumā, piemēram, paredzēts ieviest jaunu regulējumu maza apmēra prasībām par naudas vai uzturlīdzekļu piedziņu, kas nepārsniedz 1500 latus, noteiktu kategoriju lietas turpmāk paredzēts izskatīt rakstveida procesā u.c. Tāpat iesniegti grozījumi Administratīvā procesa likumā, lai veicinātu lietu ātrāku izskatīšanu, administratīvā procesa efektivizēšanu un privātpersonu tiesību aizsardzību administratīvā procesa izpildes stadijā. Turpmāk tiesas sēdes norise tiks ierakstīta digitāli, ļaujot precīzi fiksēt pilnīgi visu tiesas sēdē notiekošo. Tāpat gadījumos, kad kāds no lietas dalībniekiem nevarēs ierasties uz tiesas sēdi, tiesneši varēs izmantot videokonferenci un tiesas sēde nebūs jāatliek.

Ministrs uzsācis risināt arī tiesu noslogotības jautājumu, piemēram, Vidzemes apgabaltiesa pašlaik nav tik noslogota kā citas tiesas, un iespēju robežās tā varētu pārņemt izskatīšanā Rīgas apgabaltiesas lietas, savukārt, Rīgas tiesu rīcībā nodotas piecas vakantās zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu amata vietas, lai samazinātu tiesu noslodzi.

Ministra darbības laikā veikti grozījumi normatīvajos aktos, nosakot tiesnešu un prokuroru atalgojuma iekļaušanu vienotās atlīdzības sistēmā, kā arī jaunu principu noteikšanu tiesnešu un prokuroru atalgojuma aprēķināšanai, tādējādi nodrošinot visas atalgojuma sistēmas caurskatāmību un sabalansētību.

Tāpat izstrādāti un iesniegti grozījumi Ministru kabineta noteikumos par kadastrālo vērtību noteikšanu, kas paredz ēku, lauku zemes, apbūves zemes kadastrālo vērtību noteikšanas metodikas pilnveidošanu.

Turpmāk ministrs plānojis pievērst pastiprinātu uzmanību ieslodzījuma vietu infrastruktūras jautājumiem un ētikas un disciplīnas nostiprināšanai juridiskajās profesijās, kā arī iespēju robežās ieviest modernās tehnoloģijas, lai uzlabotu informācijas pieejamību un efektivitāti. Tāpat plānots uzlabot regulējumu Komerclikumā saistībā ar pienākumu komercsabiedrībām iesniegt Uzņēmumu reģistrā informāciju par tās patiesā labuma guvējiem „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” izpratnē.
 


Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu