Skip to main content

Štokenbergs rosina kardināli mainīt attieksmi pret vardarbību ģimenē

Tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs otrdien, 31. maijā, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē deputātus iepazīstināja ar Tieslietu ministrijas darbu pie normatīvo aktu pilnveidošanas, lai kardināli mainītu attieksmi pret vardarbību ģimenē.

„Uzskatu, ka tas nav taisnīgi, ka sievietes un bērni, kas cietuši no vardarbības ģimenē, šobrīd tiek izrauti no savas ierastās vides un pārvesti uz krīzes centru, kamēr varmāka paliek mājoklī. Ir jāmaina attieksme, un no ģimenes jānodala persona, kas vērsusies pret citu personu dzīvību, veselību vai dzimumneaizskaramību,” teica A. Štokenbergs. „Tas izpaustos kā aizliegums atrasties dzīvesvietā un noteiktu laiku tuvoties personām, pret kurām vardarbība notikusi.”

Ministrs norādīja, ka šīs idejas īstenošanai nepieciešams pašvaldību atbalsts un vairākas pilsētas jau atzinīgi novērtējušas šādu iniciatīvu. Tāpat paralēli jāstrādā pie vardarbības cēloņu novēršanas, ko bieži izraisa alkohols, bezdarbs, dusmas, līdz ar to jāsastrādājas gan policijai, gan pašvaldību sociālajiem dienestiem, mediķiem.

Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie grozījumu izstrādes Civilprocesa likumā, kā arī sabiedrības drošības piespiedu pasākumu koncepcijas izrādes, uz kuras pamata tiktu izstrādāts jauns likums un tam pakārtotie normatīvie akti. Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļi būs pasākumi, ar kuriem valsts būs tiesīga rīkoties, lai situācija, kad būs konstatējams vardarbības apdraudējums, nenonāktu līdz reālai vardarbībai. Šādi piespiedu līdzekļi Latvijā ir ļoti nepieciešami, jo šobrīd valstij praktiski nav iespēju rīkoties līdz brīdim, kad tiek izdarīts likumpārkāpums. Valsts būs tiesīga uzlikt noteiktus pienākumus vai aizliegumus personai, par kuru tiks konstatēts, ka tā apdraud citas personas drošību. Pienākumi un aizliegumi būs vērsti ne vien uz apdraudējuma nekavējošu novēršanu, bet arī uz cīņu ar cēloņiem, kuru dēļ šāds vardarbības apdraudējums pastāv.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti tika iepazīstināti arī ar citu valstu pieredzi šīs problēmas risināšanā. Komisijas locekļi pauda vienprātīgu atbalstu šādai Tieslietu ministrijas iniciatīvai.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

Dalies ar ziņu