Skip to main content

Štokenbergs tiekas ar Centrālcietuma priekšnieku, lai pārrunātu grāmatvedības uzskaites problēmas

Šodien, 6. jūlijā, tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs apmeklēja Rīgas Centrālcietumu un tikās ar tā priekšnieku Sergeju Logutovu, lai pārrunātu Valsts kontroles atzinumā norādītās nepilnības cietuma grāmatvedības uzskaitē.

Ministrs uzsvēra, ka jau tuvākajā laikā grāmatvedības uzskaitei ir jābūt sakārtotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir jābūt nodrošinātai iespējai skaidri izsekot cietuma saimnieciskajiem darījumiem. Cietuma priekšnieks apliecināja, ka cietuma saimniecisko jautājumu sakārtošana būs tuvāko mēnešu prioritāte.

Atgādinām, ka A. Štokenbergs pret Ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieku V. Puķīti ierosināja disciplinārlietu par virkni pārkāpumiem, tai skaitā pēc Valsts kontroles sniegtā atzinuma par situāciju Centrālcietumā.

Ministrs apmeklēja arī Šķirotavas cietumu, lai iepazītos ar sadzīves apstākļiem, nodarbinātības iespējām un veselības aprūpes iespējām šajā ieslodzījumu vietā. A. Štokenbergs tikās arī ar jauno cietuma priekšnieku Raivi Runci, lai iepazītos ar pirmo mēnešu darba rezultātiem un aktualitātēm.

Rīgas Centrālcietums ir izmeklēšanas cietums ar slēgtā un daļēji slēgtā cietuma nodaļu. 2011. gada 4. jūlijā Rīgas Centrālcietumā atradās 1584 ieslodzītie, no tiem apcietinātie – 1279, notiesātie – 305. Notiesāto rehabilitācijas pasākumu veikšanai ir iekārtotas mācību telpas, un tie tiek iesaistīti rehabilitācijas programmās un nodarbināti saimnieciskajā apkalpē.

Šķirotavas cietums ir daļēji slēgtā tipa cietums. 2011. gada 4. jūlijā Šķirotavas cietumā atradās 364 notiesātie, no tiem 11 personas, kurām piespiedu darbs vai naudas sods aizstāts ar arestu; 143 –zemākajā režīma pakāpē, 73 – vidējā režīma pakāpē un 137 – augstākajā režīma pakāpē. Cietumā ir izveidots sociālās rehabilitācijas centrs. Notiesātajiem ir iespēja apgūt pamatizglītību un profesionālo izglītību. Notiesātie iekļauti 6 resocializācijas programmās.

Informāciju sagatavoja:
Inga Saleniece
Tieslietu ministra preses sekretāre
Tālr. 26564629
[email protected]

 

 

Dalies ar ziņu