Skip to main content

Tiesu sistēmai vajadzīga pārslodzes revīzija

Lai atvieglotu tiesu sistēmas pārslodzi, tiesas jāatbrīvo no lietām, kuru skatīšanu var uzticēt citām institūcijām. Kā vienas no tādām ir bezstrīdus laulību šķiršanas lietas, kas būtu jānodod zvērinātu notāru un dzimtsarakstu nodaļu kompetencē, uzskata partiju apvienības VIENOTĪBA līdzpriekšsēdētāja, partijas Jaunais laiks valdes priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Galvenā tiesas funkcija privātajās tiesiskajās attiecībās ir strīdu izšķiršana pušu starpā, tāpēc likumsakarīgi būtu izņemt no tiesu kompetences to lietu skatīšanu, kurās nav strīda un kuras lietderīgāk gan no personu tiesību aizsardzības, gan no valsts pārvaldes viedokļa būtu nodot neatkarīgām tiesu varas amatpersonām, kā arī dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām.

Šobrīd piedāvātais risinājums, paredz bezstrīdus laulību šķiršanas funkciju vienlaikus nodot gan zvērinātiem notāriem, gan arī dzimtsarakstu nodaļām.

„Diemžēl Latvijas tiesu sistēmas realitāte ir lietu izskatīšana trīs, četrus vai pat septiņus gadus, kas nekādā veidā neveicina uzticību tiesu sistēmai kopumā. Milzīga pārslodze ir visu līmeņu tiesās, turklāt neizskatīto lietu, īpaši civillietu, skaits arvien palielinās. Objektīvi skatoties, savu „lauvas tiesu apēd” darbi, kas pēc būtības tiesām nemaz nav raksturīgi, un tieši šī iemesla dēļ pārslodze nemazinās. Lai uzlabotu pašreizējo situāciju, ir rūpīgi jāizvērtē funkcijas, kuras var nodot citām institūcijām, līdz ar to pozitīvi vērtēju bezstrīdus laulību šķiršanas lietu uzticēšanu gan notāriem, gan arī dzimtsarakstu nodaļu amatpersonām,” norāda Āboltiņa.

Nododot bezstrīdus laulību šķiršanas lietas zvērinātiem notāriem, tiktu atslogotas tiesas, un vienlaikus šī funkcija saglabātos tiesu varas atzarā. Tāpat būtiski atzīmēt, ka notāri savu kompetenci jau līdz šim ir pierādījuši, veiksmīgi īstenojot tiem iepriekš deleģētās funkcijas, piemēram, mantojuma lietu vešanu.

Savukārt, raugoties no jebkuras personas ērtību viedokļa, neapšaubāmi iespēja laulību šķirt arī dzimtsarakstu nodaļā, paver plašākas izvēles iespējas iedzīvotājiem izvēlēties, kur šķirt laulību, tādēļ tā nebūtu noraidāma.

Šis ir viens no pārskatāmiem piemēriem veiksmīgai tiesu noslogotības problēmas risināšanai. Valdībai jau tuvākajā laikā Saeimā jānodod likumu grozījumi, lai šīs izmaiņas iespējami drīz stātos spēkā.

Papildus informācija:
Laila Timrota
frakcijas Jaunais laiks
sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 67087224, 29373547
E-pasts: [email protected] 

Dalies ar ziņu