Skip to main content

Uz Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatu jārīko atklāts starptautisks konkurss

Lai Rīgas brīvosta sasniegtu mērķi tuvāko piecu gadu laikā atgūt apgrozījuma apjomu un nostiprinātu savu vietu Baltijas un Ziemeļjūras ostu vidū, tādu kā Roterdamas, Helsinku un Antverpenes ostas, nepieciešams zinošs un pieredzējis ostas pārvaldnieks, tādēļ svarīgi konkursu uz ostas pārvaldnieka amatu rīkot, ievērojot labas pārvaldības principus. Šādu pozīciju, formulējot kritērijus Rīgas brīvostas pārvaldnieka atlases konkursa organizēšanā, šodien, 30.janvārī, koalīcijas partneriem Sadarbības padomē piedāvās partijas VIENOTĪBA pārstāvji.

Svarīgi, lai ir skaidri definētas brīvostas pārvaldnieka amata kandidātam izvirzāmās prasības, lai amatā nominēšanas procedūra ir caurskatāma, un skaidri definēti kandidātu vērtēšanas kritēriji, līdz ar to nodrošinot, ka tiek izvēlēts Rīgas brīvostas pārvaldnieka amatam atbilstošākais – profesionālākais – kandidāts, norāda VIENOTĪBA.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma 6.panta otro daļu ostas pārvaldes izpildaparātu vada ostas pārvaldnieks, ko amatā ieceļ un no amata atbrīvo ostas valde pēc saskaņošanas ar satiksmes ministru. Tādēļ VIENOTĪBA aicina satiksmes ministru Uldi Auguli kā par nozari atbildīgo ministru koordinēt no valsts puses izvirzīto pārstāvju Rīgas brīvostas valdē vienotu nostāju un nodrošināt Rīgas brīvostas pārvaldnieka atlases procedūru, ievērojot labas pārvaldības principus, tostarp, izveidojot respektablu nominācijas komisiju, tajā iekļaujot gan nozares ekspertus, gan arī neatkarīgus ekspertus, kas varētu uzraudzīt procesa norisi un nodrošināt, ka kandidātu vērtēšanas process ir caurskatāms.

Nākamajam ostas pārvaldniekam jābūt profesionālim ar pieredzi vadošā darbā kādā no Eiropas ostām vai lielajām loģistikas kompānijām, kā arī kompetentam sadarbībai ar rietumu kravu operatoriem un citām ostām, uzskata VIENOTĪBA. Tāpat, partijas ieskatā, ostas pārvaldniekam nepieciešamas zināšanas un pieredze kravu un investoru piesaistei, kravu diversificēšanai, sadarbībai ar loģistikas kompānijām un dzelzceļu, tai skaitā, no Rietumeiropas.

Ņemot vērā to, ka jau drīzumā būs jāstrādā pie tā, lai izveidotu efektīvus RailBaltic un esošā dzelzceļa savienojumus un loģistikas centru, ostas pārvaldniekam nepieciešama pieredze arī lielu starptautisku investīciju projektu realizēšanā.

Rīgas brīvostas pārvaldniekam būs būtiska loma Latvijas tranzīta koridora attīstībai, jo Rīgai kā reģiona lielākajai ostai zaudējot savas pozīcijas, nepiesaistot jaunas kravas un investīcijas, jau tuvākajā laikā sagaidāms ievērojams kravu kritums Latvijas tranzīta koridorā Tāpat pārvaldniekam būs jāveic būtiski esošo darbības principu, tai skaitā, piestātņu izīrēšanas, operatoru piesaistes un atdeves pārskatīšana un jaunu saimniekošanas principu izstrāde, norāda VIENOTĪBA.

Dalies ar ziņu