Skip to main content

Uzlabos bērnu tiesību aizsardzību pret dzimumnoziedzniekiem

Šodien, 7. decembrī, Ministru kabinets pieņēma grozījumus Bāriņtiesu likumā, kas paredz uzlabot bērna tiesību aizsardzību. Grozījumus izstrādājusi Tieslietu ministrija (turpmāk – TM) sadarbībā ar Iekšlietu un Labklājības ministrijām.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt bērna tiesību aizsardzību, pasargājot no iespējamiem draudiem, ko var radīt persona, kas atrodas Valsts probācijas dienesta vai Valsts policijas uzraudzībā.

Kā teikts grozījumu anotācijā, pēdējos gados aizvien aktuālāks kļūst jautājums par sabiedrības un jo īpaši nepilngadīgo aizsardzību pret noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar dzimumneaizskaramību. Tādēļ aktualizējies jautājums par to personu uzraudzības iespējām, kuras izdarījušas noziedzīgos nodarījumus pret tikumību un dzimumneaizskaramību, par šādas uzraudzības pastiprināšanu un citām iespējām kontrolēt dzimumnoziedznieku dzīvesveidu. Ar grozījumiem plāno noteikt bāriņtiesas kompetenci informēt bērna aizbildni vai vecāku par personu, kas var apdraudēt bērna veselību, dzīvību un pilnvērtīgu attīstību.

Grozījumi noteiks, ka bāriņtiesas, pamatojoties uz darbības laikā iegūtām ziņām par bērna veselības, dzīvības vai pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību, informē bērna vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par tās personas sodāmības faktu, ar kuru tai ir nedalīta saimniecība, un iespējamo apdraudējumu bērnam.

Līdz ar to tiks nodrošināts nepieciešamais mehānisms un sadarbība starp dažādām institūcijām, lai bāriņtiesa spētu sekmīgi un pilnvērtīgi izvērtēt iespējamos apdraudējuma riskus bērna veselībai, dzīvībai un pilnvērtīgai attīstībai, neaizskarot citu personu tiesības uz privāto dzīvi.

TM, izvērtējot iespēju paredzēt šādu informēšanu un iestādēm noteikto kompetenci, secināja, ka tikai bāriņtiesas ziņā ir bērna tiesību aizsardzība un lēmumu pieņemšana, kas nepieciešama šādu tiesību aizsardzībai. TM pieļāva iespēju šādas informēšanas pienākumu noteikt arī tiesām, tomēr secināja, ka šādā gadījumā, ņemot vērā tiesu noslodzi un citus apstākļus, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo lēmuma pieņemšanas ātrumu.

Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta pārstāve
Tālr. 67036712
[email protected]

Dalies ar ziņu