Skip to main content

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2011. gadam vērsts uz e-pakalpojumu attīstību

Ikgadējā Pasaules Bankas veiktajā pētījumā Doing Business, kur tiek analizēti uzņēmējdarbības veikšanas aspekti 11 dažādās jomās sākot no uzņēmējdarbības uzsākšanas un līdz maksātnespējai, 2011. gada radītājos Latvija starp 183 pasaules valstīm ierindota 24. vietā, kas ir par 3 vietām augstāk nekā 2010. gada pētījumā, un 9. vietā starp ES dalībvalstīm.

Ekonomikas ministrs Artis Kampars uzsver, ka „pie sasniegtā apstāties nevaram, Latvijai ir jāvirzās uz priekšu un uzņēmējdarbības veikšanu godīgiem uzņēmējiem jāpadara pēc iespējas vienkāršāku. Tāpēc Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāns 2011. gadam veidots ar mērķi padarīt valsts sniegtos pakalpojumus uzņēmējiem vienkāršākus un kvalitatīvākus, īpašu vērību pievēršot e-pakalpojumu attīstībai.

Latvijas valdības mērķis ir panākt, ka Latvija kā uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīga vide pētījumā Doing Business 2013 tiek ierindota ne zemāk kā 19.vietā, taču vienlaikus prognozējam, ka, īstenojot jau 2011. gada Plānā iekļautos pasākumus, Latvija Doing Business kopējā reitingā iegūtu 9. vietu starp visām 183 pasaules valstīm (aplēses veiktas, pamatojoties uz Doing Business 2011. gada rādītājiem).”

Ar gandarījumu var secināt, ka, jau saskaņā ar Doing Business 2011 pētījuma datiem, Latvija ir ierindota starp tām valstīm, kurās pēdējos 5 gados veiktās reformas ir atvieglojušas uzņēmējdarbības veikšanu, savukārt mūsu kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva ir ierindotas grupā, kurā uzņēmējdarbības veikšana ir kļuvusi grūtāka.

 

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2011. gadam iekļauts 31 pasākumus, no kuriem svarīgākie pasākumi ir:

 

Uzņēmējdarbības uzsākšanā:

· jānodrošina, ka uzticamo komersantu reģistrācija par PVN maksātāju neaizņem vairāk kā 5 dienas;

· jānodrošina uzņēmumu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā tiešsaistē;

· jāveicina pamatkapitāla apliecinošo dokumentu reģistrēšana elektroniski;

· jānodrošina ar uzņēmuma reģistrāciju un darbību saistīto ziņu publicēšana „Latvijas Vēstnesī” tikai elektroniski.

 

Investoru tiesību aizsardzībā:

· nepieciešams pārskatīt uzņēmuma likumisko tiesību darījumu slēgšanu;

· jāparedz ārēja auditora pārbaudes pielietošanu pirms biržā kotētās akciju sabiedrības darījums, kas satur interešu konfliktu, stājas spēkā;

· jānosaka, ka akcionāriem ir tiesības prasīt atbildību no uzņēmuma vadītāja vai valdes locekļa, ja tā darījuma laikā uzņēmumam ir radušies zaudējumi un darījums pēc būtības ir prettiesisks – negodīgs vai kaitē citiem akcionāriem;

· izvērtējamas tiesības tiesai anulēt darījumu veiksmīgas akcionāru prasības gadījumā, ja tas neapdraud uzņēmuma tālāku darbību.

 

Nodokļu administrēšanas jomā:

· ir jāizveido „soli pa solim” aprakstus (metodisko norādījumus) VSAOI, IIN un PVN paziņojumu (ikmēneša atskaišu) aizpildīšanai EDS;

· nodrošināt uzņēmēju apmācību EDS lietošanā.

 

Būvniecības procesā:

* paredzēts samazināt dienu skaitu plānošanas un arhitektūras procesam, tehnisko normatīvu un būvprojekta akcepta iegūšanai, noteikt minimālo būvatļaujas saņemšanas termiņu – tādējādi samazinot būvniecības procesā noteikto dienu skaitu no 180 dienām uz 65 dienām.

 

Detalizēti ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2011. gadā iekļautajām aktivitātēm var iepazīties šeit.
 

 


Informāciju sagatavoja:
LR Ekonomikas ministrijas
Evita Urpena
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr.: 67013193

Dalies ar ziņu