Skip to main content

Vaidere: Bez Azerbaidžānas nespēsim nodrošināt Eiropas enerģētisko neatkarību

Atklājot debates Eiropas Parlamentā par ES – Azerbaidžānas attiecībām, to vadītāja, Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere, norādīja uz Azerbaidžānas kā ES partneres stratēģisko nozīmi.

Norādot uz nepieciešamu attīstīt abu partneru bilaterālās attiecības, deputāte uzsver: "Azerbaidžāna ir sevišķi nozīmīga ES enerģijas avotu dažādošanas un enerģijas piegādes drošības mērķiem. Bez Azerbaidžānas mēs nespēsim nodrošināt arī Nabucco gāzes vada darbību, kas pārtrauktu Krievijas enerģijas monopolu pār Eiropu. ES un Azerbaidžāna jau ir noslēgušas vienošanos par gāzes piegādi Nabucco. Mēs tādēļ ceram, ka Azerbaidžāna pildīs šo apņemšanos un nākotnē palielinās enerģijas piegādes apjomus Eiropai. ES savukārt Azerbaidžānai ir nozīmīga gan kā plašs un pieaugošs enerģijas tirgus, gan kā stabils, uzticams partneris sekulārai valstij reģionā, kurā par ietekmi aktīvi cīnās gan Krievija, gan Irāna."

Vienlaikus, deputāte debatēs uzsvēra arī ES lomu ieilgušā Kalnu Karabahas konflikta atrisināšanā, kurā ārvalstu, tostarp ASV, centieni ir izrādījušies neveiksmīgi. "ES ir gan nepieciešamā ekspertīze, gan praktiskās iespējas atrisināt šo ieilgušo konfliktu un atjaunot drošību un stabilitāti Kaukāza reģionā, kas ir būtiski ne vien tā ekonomiskajai izaugsmei, bet arī ES Kaimiņattiecību politikas īstenošanai," skaidro deputāte. "Ir skaidrs, ka starptautiskā likumdošana ir Azerbaidžānas pusē. Uz to ir norādījis arī Eiropas Parlaments, pieprasot nekavējoties Armēnijai pārtraukt Azerbaidžānas valsts teritoriju okupāciju."

I. Vaidere debatēs uzsvēra arī vēsturisko pieredzi, kas vieno Latviju un Azerbaidžānu – ilgos gadus, kas pavadīti zem Krievijas impērijas un vēlāk – Padomju Savienības sloga.

Azerbaidžāna ir lielākā Dienvidkaukāza valsts, kurā ir vienas no pasaulē ievērojamākajām naftas un dabasgāzes rezervēm, kas to padara par vienu no galvenajiem potenciālajiem enerģijas piegādātājiem Eiropai. Debates "ES-Azerbaidžānas attiecības ģeopolitiskā perspektīvā" viedokļu apmaiņā apvienoja Eiroparlamenta deputātus, augstas Azerbaidžānas valsts amatpersonas, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

 

Dalies ar ziņu