Skip to main content

Valdība piešķir papildu līdzekļus traģēdijā cietušo atbalstam

Valdība otrdien, 26.novembrī, vienojās atvēlēt papildu līdzekļus atbalsta sniegšanai traģēdijā bojā gājušo tuviniekiem, cietušajiem cilvēkiem, kā arī glābējiem.

Atbilstoši valdībā apstiprinātajam rīkojumam Par atbalsta pasākumiem traģēdijā Rīgā, Priedaines ielā 20 cietušajiem un seku novēršanā iesaistītajiem valsts atbalsts paredzēts:
1) traģēdijā cietušiem cilvēkiem, t.i. cilvēkiem, kam sniegta medicīniskā palīdzība vai viņi 21.novembrī atradušies Rīgā, Priedaines ielā 20 veikalā "Maxima" un ir cietuši;
2) cietušo vai bojā gājušo tuviniekiem, t.i. šo cilvēku saderinātajiem, laulātajiem, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām, kā arī tiem cilvēkiem, ar kuru viņi dzīvo vai dzīvoja kopā un ar kuru ir vai bija kopīga (nedalīta) saimniecība;
3) traģēdijas seku likvidēšanā iesaistītajiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, t.sk. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas audzēkņiem;
4) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra darbiniekiem, Valsts policijas un prokuratūras darbiniekiem, kuri iesaistīti traģēdijas apstākļu noskaidrošanā.

Minētajiem cilvēkiem ārpus kārtas par valsts budžeta līdzekļiem nodrošinās:
1) 10 dienu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;
2) apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus ārpus pacientu gaidīšanas rindām, t.sk. medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;
3) ar tehniskajiem palīglīdzekļiem, t.sk. tādiem, kuri šobrīd nav iekļauti no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, piemēram, funkcionālās gultas;
4) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cietušajiem – bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem, bērniem ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem līdz četru gadu vecumam un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam, cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (cilvēki ar 1. un 2.grupas invaliditāti) un neredzīgiem cilvēkiem (cilvēki ar 1. un 2.grupas invaliditāti);
5) juridisko palīdzību cietušajiem Juridiskās palīdzības administrācijā.

Šim mērķim kopumā šogad nepieciešami 26 tūkstoši Ls. Pārējos nepieciešamos līdzekļus 2014.gadā valdība vienojās nodrošināt atbilstoši faktiski saņemtajam pakalpojumu apjomam. Šāda pieeja nodrošinās elastīgu pakalpojumu saņemšanu cietušajiem.

Tāpat, ņemot vērā traģēdijas apjomu, iespējamo traģēdijas aculiecinieku posttraumatisko sindromu, psihoemocionālo spriedzi, decembrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā būs nodrošināta bērniem un pusaudžiem pieejama un profesionāla psiholoģiska palīdzība visu diennakti (diennakts uzticības telefons).

Atgādinām, ka no pirmdienas, 25.novembra, darbojas arī LM konsultatīvais tālrunis 67021555. Zvanot uz to, traģēdijā cietušie un bojāgājušo tuvinieki var konsultēties par iespējām saņemt sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī tehniskos palīglīdzekļus. Līdz šim saņemti 12 zvani.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu