Skip to main content

Valsts drošības stiprināšanai iekšlietu nozares 2016.gada budžetu palielina par 40,5 miljoniem

Pirmdien, 30.novembrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma valsts budžetu, tai skaitā, Iekšlietu nozares budžetu 2016. gadam, palielinot to par 40,5 miljoniem euro salīdzinoši ar 2015.gadu.

R.Kozlovskis: ”Valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir viena no galvenajām 2016.gada valdības un budžeta prioritātēm. Šis darbs nav paveicams bez cilvēkiem, tāpēc policistu, glābēju un robežsargu atalgojuma paaugstināšana ir viena no galvenajām iekšlietu nozares prioritātēm, kam piešķirts finansējums 26,2 miljonu euro apmērā. Finansējuma palielinājums ir arī Valsts robežsardzei robežas ierīkošanai un stiprināšanai, kā arī citiem iekšlietu nozares dienestiem, kuri šajā izaicinājumu pilnā laikā nodrošina virkni pasākumu valsts drošības stiprināšanai.”

2016.gadā atbalstītajiem Iekšlietu ministrijas neatliekamajiem pasākumiem un priekšlikumiem budžeta 2.lasījumam Saeimā piešķirti 37,3 miljoni euro, no kuriem Drošības policijas funkcijām paredzēti 1,2 miljoni euro, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam paredzēti 6,7 miljoni euro, Valsts policijai – 15,5 miljoni euro, Valsts robežsardzei – 8,8 miljoni euro, Nodrošinājuma valsts aģentūrai – 3,9 miljoni euro, Iekšlietu ministrijas Informācijas centram – 451 tūkstotis euro, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 572 tūkstoši euro, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram – 330 euro.

No šiem līdzekļiem 26,2 miljoni euro paredzēti izdevumiem atlīdzības nodrošināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm – policistiem, ugunsdzēsējiem glābējiem un robežsargiem, 3 miljoni euro paredzēti Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšanai ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem, 3 miljoni euro paredzēti Latvijas Republikas valsts robežas iekārtošanai, uzturēšanai un zemes īpašuma tiesību sakārtošanai, 3,4 miljoni euro paredzēti Valsts drošības stiprināšanas pasākumiem.

Papildu piešķirtā finansējuma sadalījums atlīdzībai 2016.gadā paredz mēnešalgu palielinājumu un piemaksu par speciālo dienesta pakāpi palielinājumu, kas rada arī ietekmi uz piemaksu palielinājumu par nakts darbu un darbu īpašos apstākļos, samaksas palielinājumu par virsstundu darbu un darbu svētku dienās, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoma palielinājumu.

Kopumā Iekšlietu ministrijas izdevumu apjoms funkciju izpildes nodrošināšanai (ieskaitot Eiropas Savienības politiku instrumentu ar ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai piešķirto finansējuma) plānots 337 miljonu euro apmērā. To veido atlīdzībai paredzētais finansējums, kurš Iekšlietu ministrijā 2016.gadā ieplānots 204,9 miljoni euro, kas ir par 25,7 miljoniem euro jeb 14,4 % vairāk nekā 2015.gada Iekšlietu ministrijas budžeta plāna datiem. Savukārt precēm un pakalpojumiem Iekšlietu ministrijai 2016.gadā atvēlēti 89 miljoni euro; subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 6,9 miljoni euro, bet kapitālajiem izdevumiem 2016.gadā atvēlēti 36 miljoni euro.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363, 29494943
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu