Skip to main content

Valsts funkciju audits veikts teorētiski un dzīvē nav ieviešams

Kultūras ministrs Ints Dālderis uzskata, ka Valsts kancelejas vadībā veiktais valsts funkciju izvērtējums un uz tā bāzes tapušais ziņojums par valsts budžeta finansējuma samazinājumu dažādās nozarēs ir nekompetenti sagatavots teorētisks dokuments, kura ieviešana dzīvē nav iespējama, līdz ar to Kultūras ministrija to neuzskata par apspriešanas vērtu.

„Faktiskā situācija kultūras nozarē nav vērtēta pēc būtības, līdz ar to priekšlikumi par funkciju optimizāciju un finansējuma samazinājumu ir teorētiski un nav izpildāmi. Pat minimāls dotācijas samazinājums valsts dibinātajām nacionālajām kultūras iestādēm nozīmētu to slēgšanu, kas netiks pieļauta. Arī valdības vadītājs Valdis Dombrovskis ir iepazīstināts ar situāciju kultūras nozarē un apzinās tās sekas, ko varētu nest jebkāds finansējuma samazinājums. Šis ir jautājums par nacionālas valsts pastāvēšanu,” uzsver kultūras ministrs Ints Dālderis.

Ministrs arī norāda, ka pirms ziņojuma sagatavošanas Valsts kanceleja organizēja neskaitāmas tikšanās par faktisko situāciju dažādās nozarēs, pieaicinot ministriju speciālistus, kuri sniedza kompetentu viedokli par reālajiem apstākļiem, tādēļ neizpratni raisa apstāklis, ka gala ziņojumā nozaru pārstāvju viedoklis vispār netiek atspoguļots.

Pēc Valsts kancelejas ziņojuma publiskošanas ministrs ir uzklausījis gan kultūras iestāžu vadītāju, gan atsevišķu kultūras nozares darbinieku neizpratni par šāda dokumenta saturu, līdz ar to var uzskatīt, ka tā vienīgais nolūks ir attaisnot Valsts kancelejas pastāvēšanu, radot sabiedrībā nevajadzīgu satraukumu.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
kultūras ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67330306, 26304460
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu