Skip to main content

Valsts kanceleja aicina novērst trūkumus brīvprātīgo darba regulējumā

Pirmdien, 21. maijā Valsts kanceleja sagatavojusi uzdevumus Finanšu ministrijai un Kultūras ministrijai novērst šķēršļus brīvprātīgo iesaistīšanai nevalstisko organizāciju darbā, sagatavojot grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Par grāmatvedības kārtošanu” un iekļaujot tajā normu, kas atļautu biedrībām un nodibinājumiem grāmatvedības kārtošanu uzticēt brīvprātīgajiem., kā arī grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, veicot tos kontekstā ar sociālās uzņēmējdarbības likumu, lai precizētu brīvprātīgā darba veikšanas nosacījumus.

Uzdevumi tapuši, ņemot vērā Valmieras novada fonda aktualizēto problēmu saistībā ar VID uzlikto 500 latu sodu par brīvprātīgā grāmatveža darbu, kas tika izskatīta Ministru kabineta un Nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē, kurā nolēma novērst eksistējošo praksi, kad brīvprātīgo darba izmantošana tiek traktēta kā izvairīšanās no nodokļu nomaksas un par to tiek uzlikti sodi.

Veicot Eiropas Padomes lēmumu un Latvijas normatīvo aktu analīzi, Valsts kanceleja ir secinājusi, ka nav nozīmes, kādas profesijas pārstāvis (piemēram, grāmatvedis, jurists, skolotājs) veic brīvprātīgā darbu, jo ārējie normatīvie akti neparedz brīvprātīgā darba profesiju uzskaitījumu. Nav pieļaujama Valsts ieņēmumu dienesta voluntāra profesiju kvalifikācija, nosakot, kuras profesijas pārstāvji nedrīkst būt nodarbināti kā brīvprātīgie. Galvenais kritērijs, kas jau pašlaik ir noteikts likumos –jāskatās biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktais darbības mērķis.

Memoranda padomes vadītāja un Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane pauž gandarījumu par sadarbību ar NVO, „jo šī sadarbība palīdz novērst daudzas nepilnības likumdošanā, samazināt tādu gadījumu skaitu, kad tiesību akti tiek traktēti atšķirīgi, vai ir pretrunā ar tiesiskuma principu. Piemēram, nav pamata un ir neloģiski nevalstiskās organizācijas sodīt par brīvprātīgā darba izmantošanu, jo nevalstiskās organizācijas pēc būtības balstās uz brīvprātīgu, bez atlīdzības veiktu darbu.”

Informāciju sagatavoja:
Gunta Freimane
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929
[email protected]

 

Dalies ar ziņu