Skip to main content

Veselības ministre atklās Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra renovēto Neirožu un krīžu nodaļu

Piektdien, 9. martā, veselības ministre Ingrīda Circene atklās Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra renovēto Neirožu un krīžu nodaļu Ambulatorajā centrā „Veldre” Rīgā, Veldres ielā 1a.

Bijušā bērnudārza divu ēku apgūšana tika uzsākta jau pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās, kad, veidojot sabiedrībā balstītu garīgās veselības aprūpes modeli, tika izplānota jauna ārpusstacionāra ambulatorā centra izveide daļā ēkas.

Jaunais ambulatorais centrs „Veldre” tika atklāts 2005. gada martā un izpelnījās visaugstāko vērtējumu gan no Pasaules Veselības organizācijas, gan ārvalstu sadarbības partneriem. Ambulatorā centra darbība ļāva ievērojami atslogot stacionāru un samazināt gultu skaitu, jo pacienti, kuriem nebija nepieciešams ārstēties stacionārā, varēja ārstēties ambulatori vai centra dienas stacionārā, kur tika pielietots multidisdciplinārās komandas princips pacientu aprūpē.

Plānojot turpmāko sabiedrībā balstītas garīgās veselības aprūpi un neirožu, depresiju un krīzes stāvokļu pacientu pieaugumu, radās nepieciešamība radīt ārpus stacionāra izvietotu nodaļu, pēc iespējas tuvāk pacientu dzīvesvietai, kurā pilnībā atvērtā un brīvā režīmā ārstētos nosacīti vieglāki šo traucējumu grupu pacienti. Tādēļ 2010. gadā uzsāka otras ēkas renovācijas plānošanu un projekta izstrādi, kā rezultātā šogad ir izveidotas modernas, ērtas un funkcionāli piemērotas telpas gan pacientiem, gan personālam.

Lai saņemtu plašāku informāciju par projektu, lūgums sazināties ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra speciālistu attīstības jautājumos Aigaru Kišuro t.67080153; e-pasts:[email protected].

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālrunis: 67876008, 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu