Skip to main content

VIDEOBLOGS: Jaunais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums ir labvēlīgs mazo televīziju turpmākai pastāvēšanai

16. jūnijā Saeimā pieņemtais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums nodrošina vietējo un reģionālo televīziju pastāvēšanu Latvijā, uzskata politisko partiju apvienība VIENOTĪBA. Mazās televīzijas varēs turpināt analogo apraidi līdz 2013.gada 31.decembrim, bet pēc tam izvēlēties – nodrošināt savu apraidi ciparu formātā, piedaloties konkursā par frekvenču izsoli, vai slēgt līgumu ar komersantu par programmu izplatīšanu.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Ingrīda Circene uzsver: „Saeima apstiprināja komisijas iepriekš sagatavoto likuma redakciju, kas nodrošina vietējo un reģionālo televīziju turpmāko darbu analogajā apraidē ar saviem raidītājiem līdz 2013. gada beigām. Tādējādi tiek ievērotas sabiedrības tiesības uz daudzveidīgas informācijas saņemšanu reģionālā līmenī un radīta labvēlīga vide mazo televīziju pastāvēšanai.”

Pagarinot pārejas periodu no apraides analogajā formātā uz apraidi ciparu formātā mazajām televīzijām līdz 2013.gada beigām, ir nodrošināta gan brīvprātīga mazo televīziju pāreja uz ciparu pārraidi, gan reģionālo televīziju daudzveidība un pieejamība, gan godīga konkurence. Latvijā ir 21 vietējā televīzija, un tās skatās ap 300 000 Latvijas iedzīvotāju. Šīs televīzijas sabiedrībai ir būtisks informācijas avots un to pastāvēšana nedrīkstēt tikt apdraudēta.

I. Circene arī norāda – Saeima atbalstīja priekšlikumu, ka Ministru kabinets apstiprina apraides maksas aprēķināšanas metodiku un samaksas kārtību. „Šī ir būtiska norma, jo veicinās apraides tarifu cenrāžu caurskatāmību un iespējas kontrolēt to pamatotību,” gandarījumu pauž I. Circene. Pašreiz šie tarifi ir apmēram trīs reizes augstāki nekā Lietuvā un Igaunijā.

Jaunais Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums arī mazina digitālās apraides pakalpojumu sniedzēja – SIA „Lattelecom” – ekskluzīvo monopolstāvokli un veicina godīgu konkurenci.

Pieņemot likumu, ir noslēdzies I. Circenes vadītās Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vairāk nekā gadu ilgais darbu pie Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumprojekta sagatavošanas. Šis likums nosaka Latvijas jurisdikcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidošanas, reģistrācijas, darbības un uzraudzības kārtību, kā arī veicina sabiedrības integrāciju uz valsts valodas pamata, īstenojot Valsts valodas likuma prasības.

Saskaņā ar likumu turpmāk nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem būs jānodrošina, lai to veidotajās programmās vismaz 65 procenti no raidlaika būtu valsts valodā. Turpmāk elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidotajās programmās būs jānodrošina, lai vismaz 51 procents no visiem raidījumiem nedēļas laikā būtu Eiropas audiovizuālie darbi. Uz Eiropas audiovizuālo darbu daļu attiecas tikai tās valstis, kas ir parakstījušas pārrobežu līgumu. Šis nosacījums neattieksies uz ziņām, sporta sacensībām, spēlēm, reklāmu, televīzijas veikalu raidījumiem. Savukārt nacionālajiem plašsaziņas līdzekļiem būs jānodrošina, lai vismaz 40 procenti no šiem darbiem būtu veidoti valsts valodā un tiktu izplatīti laikā no pulksten 19.00 līdz 23.00. Arī televīzijas raidījums svešvalodā, ja tas tiek dublēts vai ieskaņots valsts valodā, būs uzskatāms par raidījumu valsts valodā.

Televīzijas raidījumiem svešvalodās būs jānodrošina subtitri latviešu valodā. Šī prasība neattieksies uz tiešās pārraides, ziņu un valodas mācību raidījumiem, kā arī retranslāciju un satelīttelevīzijā izplatītajām programmām, kuru mērķauditorija nav Latvijas iedzīvotāji. Savukārt sabiedriskās televīzijas svešvalodās veidotajos un izplatītājos ziņu raidījumos būs jānodrošina ziņu kopsavilkums valsts valodā slīdošā lentē.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA 2010.gada 6.martā nodibināja JL, PS un SCP. Apvienības uzdevums ir sākt Latvijas politisko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopējām vērtībām un vienotu organizāciju. Apvienības mērķis ir radīt jaunu politisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuras strādāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godīga un eiropeiska Latvija.

Papildus informācija:
Gunda Reire
Apvienības VIENOTĪBA sabiedrisko attiecību vadītāja
29123440
[email protected]

Dalies ar ziņu