Skip to main content

VIENOTĪBA tiesībsarga amatam izvirza Anitu Kovaļevsku

Politisko partiju apvienības VIENOTĪBA Saeimas frakcijas deputāti šodien, 17. februārī, tiesībsarga amatam izvirzījuši Administratīvās rajona tiesas tiesnesi, tiesību zinātņu doktoranti Anitu Kovaļevsku.

Tiesībsargs ir nozīmīga neatkarīga, ar izpildvaru un tiesu varu nesaistīta institūcija, kas darbojas kā starpnieks starp iedzīvotājiem un valsts un pašvaldību institūcijām. Saeimas uzdevums ir šim amatam izraudzīties labāko iespējamo kandidātu ar atbilstošu pieredzi un kvalifikāciju, kurš spēj nodrošināt tiesībsarga institūcijas efektīvu darbību, kā arī vairot institūcijas uzticamību sabiedrībā.

Šobrīd Kovaļevska ir Administratīvās rajona tiesas tiesnese un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedras lektore. Bijusi Satversmes tiesas tiesneša palīdze, kā arī strādājusi Valsts cilvēktiesību, vēlāk – Tiesībsarga birojā.

Pieredzējusi juriste, profesionāle ar nevainojamu reputāciju un izpratni par Tiesībsarga institūcijas lomu un uzdevumiem tiesiskuma stiprināšanā valstī ir pārliecinoši labākā iespējamā kandidatūra tiesībsarga amatam, ir pārliecināti VIENOTĪBA deputāti.

Tiesībsarga kompetencē ir daudzi nozīmīgi jautājumi, tostarp, tiesībsarga vērtējums nepieciešams virknē Satversmes tiesas spriedumu. Tāpat tiesībsargam ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, kā arī tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā. Šie ir ļoti nozīmīgi tiesībsarga pienākumi, kas līdz šim atstāti novārtā. Nākamajam tiesībsargam jāspēj savas funkcijas veikt pilnībā, norāda VIENOTĪBA.

 

Anitas Kovaļevskas CV lūdzu skatīt šeit.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Laila Timrota
Apvienības VIENOTĪBA
preses sekretāre
Tālr.: 29373547
[email protected]

Dalies ar ziņu