Skip to main content

ZZS iesniedz neīstenojamus priekšlikumus budžeta konsolidācijai

Finanšu ministrija (FM) ir izskatījusi politisko partiju apvienības „Zaļo un zemnieku savienība” (ZZS) iesniegtos priekšlikumus 2011. gada valsts budžeta papildu konsolidācijai. Vairākums no ZZS sagatavotajiem priekšlikumiem izdevumu samazināšanai ir nereāli, tāpēc tos nebija iespējams iekļaut budžeta konsolidācijas pasākumu kopējā sarakstā, ko izskatīja Koalīcijas sadarbības padome.

Ņemot vērā, ka ZZS savus priekšlikumus veidojusi, pamatojoties vien uz matemātiskiem aprēķiniem, nevis, izvērtējot ministriju sagatavotos budžeta paskaidrojumus, nav korekts apgalvojums, ka šā gada budžeta izdevumi ir nepamatoti pieauguši pret 2010. gada izdevumiem par 51,2 miljoniem latu. ZZS, iesniedzot priekšlikumus papildu budžeta konsolidācijai, nav ņēmusi vērā likumdošanas izmaiņas, publiskā sektora strukturālos pārkārtojumus, kā arī iepriekšējā gada tēriņus, kas pieauga, izpildot Satversmes tiesas spiedumus.

FM skaidro, ka izdevumu pieaugums 2011. gada budžetā pret iepriekšējo gadu par 51,2 miljoniem latu ir veidojies Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzētajā daļā par 28,3 miljoniem latu, kā arī 22,9 miljonu latu apmērā tika palielināti izdevumi pamatdarbības funkciju veikšanai.

Ņemot vērā, ka viena no valdības prioritātēm ir efektīvāka ES fondu apguve, nodrošinot pieejamo investīciju realizāciju, šā gada budžetā šiem pasākumiem tika piešķirts par 28,3 miljoniem latu vairāk. Piemēram, šis finansējums ir piešķirts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Eiropas teritoriālajai sadarbībai, Aizsardzības ministrijai dažādām NATO un ANO programmām, kā arī finansiālai atbalsts uzņēmējdarbībai un pašvaldību investīciju projektu īstenošanai.

Savukārt, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus, valdības lēmumu palielināt minimālo algu līdz 200 latiem, kā arī valsts pārņemtās funkcijas no pašvaldībām, šā gada budžetā tiek plānoti par 22,9 miljoniem lielāki izdevumi nekā 2010. gadā. Piemēram, finansējums tika piešķirts Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešu, kā arī prokuroru algu nodrošināšanai saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumiem, Veselības ministrijai, palielinot izdevumus atlīdzībai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, Ekonomikas ministrijai saistībā ar 2011. gadā plānoto Tautas skaitīšanu.

FM neatbalsta ZZS ierosinājumu palielināt finanšu stabilitātes nodevas likmi līdz 0,072% no 0,036%, jo šāds nodevas apjoms var būtiski ietekmēt kredītiestāžu darbību Latvijā. Ja tiktu dubultota nodevas likme, FM prognozē, ka Latvijā darbojošās kredītiestādes, it īpaši ārvalstu kredītiestāžu meitas uzņēmumi varētu pārstrukturēt savu darbību, neveidojot saistības caur meitas bankām Latvijā, bet caur meitas bankām Lietuvā un Igaunijā, kur šādas nodevas vispār nav. Tā rezultātā samazināsies līdzekļu plūsma caur Latvijas kredītiestādēm, kā arī mazināsies tām piesaistīto līdzekļu apjoms, kas ir vērtējams negatīvi.

Papildu FM norāda, ka Latvijas likme kopumā atbilst līdzīgu nodevu likmēm citās ES dalībvalstīs: Vācijā – no 0,02 līdz 0,04%; Kiprā – 0,05%, Portugālē – no 0,01 līdz 0,05%; Zviedrijā – 0,036%.

Tapāt FM skaidro ZZS frakcijai, ka nekustamo īpašumu nomas maksa ir samazināta atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un atbilst Ministru kabineta 2010. gadā pieņemtajiem noteikumiem. Savukārt valsts iestāžu pārvietošana no privātpersonu nekustamajiem īpašumiem uz valsts nekustamajiem īpašumiem būtu veicama pakāpeniski. Konceptuāli FM atbalsta valsts iestāžu pārvietošanu uz saviem īpašumiem, rūpīgi izvērtējot to tehnisko stāvokli un valsts budžeta iespējas, jo tam būs nepieciešams paredzēt papildu finanšu līdzekļus pārvākšanās un būves pielāgošanas izdevumu segšanai. Gadījumā, ja šāda pārvietošana tiks noteikta kā steidzami veicams pasākums, pastāv risks radīt pretēju efektu, tādējādi izraisot papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu.
 

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Finanšu ministra preses sekretārs
Tālr. 67083994
[email protected]

Dalies ar ziņu